Om VA Tour Sweden


Fakta VA Tour Sweden 2017

•    4 orter
•    30 utställare
•    2 057 deltagare
•    22 seminarier, 5 olika föredrag

VA Tour Sweden 2017 befäste med sitt deltagarrekord på strax över 2 000 deltagare sin position som Sveriges största VA-mässa inom markförlagd VA. 30 utställare var med denna gång, en ökning med 25% jämfört med den första VA Touren 2015. Utvecklingen av seminarieprogrammet och med intressanta case studies resulterade i välbesökta seminarier i samtliga städer. Sammanfattningsvis var det en mycket lyckad turné med nöjda besökare och utställare. 


Vi som står bakom VA Tour Sweden

VA Tour Sweden arrangeras av branschorganisationen VVS-Fabrikanternas Råd och mässarrangören BraMässor Sverige AB. 


VVS-Fabrikanternas Råd

VVS-Fabrikanternas Råd är VVS- och VA-industrins branschorganisation. Tillsammans omsätter medlemsföretagen ca 20 miljarder kronor och sysselsätter ca 18 000 personer. Medlemmarna består av ledande aktörer som marknadsför och säljer produkter och material på den svenska och internationella marknaden.

Rådets syfte är att företräda, tillvarata och samordna medlemmarnas gemensamma intressen. Rådet har en betydelsefull roll när det kommer till att hitta rätt information, initiera och driva branschgemensamma frågor och aktiviteter. Rådet arbetar ofta i nära samverkan med andra bransch- och näringslivsorganisationer och fungerar som talesperson och remissinstans gentemot myndigheter och departement.  Målsättningen är en väl fungerande VVS- och VA-marknad och att värna tillverkarens roll i värdekedjan. Rådet är en naturliga instans för medlemmar, myndigheter och marknaden att söka aktuell information om branschen.
Läs mer om VVS-Fabrikanternas Råd här >>
 

BraMässor 

BraMässor är en oberoende arrangör av mässor, konferenser och andra evenemang. BraMässors affärsidé är att i egen regi, eller på uppdrag av eller i samarbete med olika branschföreningar arrangera mässor, konferenser och andra evenemang i Sverige. BraMässor Sverige AB ägs gemensamt av Nice Events Scandinavia och Branschkansliet. Läs mer om BraMässor här >>