Velkommen til Radiologisk høstmøte


Radiologisk Høstmøte 2019, 23.25. oktober.


Velkommen til årets Høstmøte!

Det er en glede å kunne ønske nye og erfarne deltagere velkommen til Radiologisk Høstmøte på Ingeniørenes hus.

Tema i år er «Kunnskapsbasert radiologi», et omfattende og interessant tema, som berører alle radiologer. Vi har oppfordret underforeningene til å presentere radiologiske tema som er basert på vitenskapelige studier, og ta med referanser til nasjonale og internasjonale retningslinjer for bildediagnostikk. Vi opplever stadig mer fokus på kostnad-nytteeffekt av vår innsats i helsevesenet, det er derfor viktig å drive praksis som er kunnskapsbasert og ikke er til skade for pasienten. For tiden pågår en interessant debatt om tilgangen til vitenskapelige tidsskrifter, om denne skal være en betalingstjeneste eller gratis, åpen tilgjengelig litteratur.

Kunstig intelligens dro mange tilhørere i fjor, og vi fortsetter med interessante forelesninger og utstillinger om dette raskt økende feltet. Dette vil helt sikkert påvirke vår arbeidshverdag i fremtiden. Programmene krever enorme mengder data, men regelverket for tilgangen til kliniske og bildedata debatteres og er i støpeskjeen.

Spesialistutdanningen går gjennom betydelige endringer og er noe som vil påvirke de fleste av oss, men ennå vet vi ikke hvordan dette vil påvirke hverdagen vår.  Vi venter interessante innlegg på sesjonen om dette feltet og mange diskusjoner om dette tema i løpet av de tre dagene.

Med dette som bakteppe, har vi satt sammen et variert og spennende program, med god hjelp av våre under- og spesialforeninger.

Som tidligere år vil vi takke våre leverandører og utstillere for deres bidrag til gjennomføringen av Høstmøte. Uten dere ville dette ikke være mulig å gjennomføre. Vi oppfordrer derfor alle til å ta seg en tur innom utstillerområdet! Radiologisk Høstmøte er LMI godkjent.

Vi håper at dere finner noe dere vil ha glede og nytte av i programmet og at disse dagene kan by på både faglige og sosiale perler!

Påmelding vil åpne fredag 14. juni etter kl. 15:00Radiologisk Høstmøte 2019

23.-25. October 2019 Ingeniørenes Hus, Oslo
 
It is a pleasure to welcome participants and exhibitors to the Radiologisk Høstmøte at Ingeniørenes hus in Oslo.
This year's theme is "Knowledge-based radiology", an interesting topic that affects all radiologists. The program is varied and will include sessions focused on national and international imaging guidelines as well as cost-benefit to the patients and society. Currently, an interesting debate is underway on access to scientific journals, whether this should be a payment service or as open access literature, free of charge.

Artificial intelligence was hot last year, and even hotter this year, a scientific topic coming of age. We continue with interesting lectures and exhibitions about this rapidly growing field. This will definitely affect our working day in the future.
We have put together a varied and exciting program with a helpful hand from various specialty committees.
As in previous years, we would like to thank our suppliers and exhibitors for their contribution to the Høstmøtet.
Without them, this conference would not be possible to accomplish. We encourage all participants to visit the exhibition area.


We look forward to seeing you in October!

With best regards,

Helga Brøgger

Leder Norsk Radiologisk Forening
Head of Norwegian Radiological Society (Norafo)

 

Audun Berstad

Nestleder Norafo og leder av Høstkomiteen
Deputy Norafo and “Høstmøte”-committee leader.

 

Høstmøte-komiteen samlet: 

Fra venstre: Gregor Von Schweder,
Helga Brøgger, Viktoria Pozdniakova og Audun Berstad.