Kontakt


Ingeniørenes Hus
 Høstmøte 2019

Årets høstmøte arrangeres som tidligere år på Ingeniørenes Hus i samarbeid med CIC event congress AS.

Styret i Norsk radiologisk forening 

Besøk foreningens nettsider
for mer informasjon:

Norsk radiologisk forening  

CIC event congress
Kongress arrangør

CIC v/Lorraine Coyle Dørum
Pb 5123 Majorstuen, 0302 Oslo
E-post: 
lorraine.dorum@cic.no