Frie foredrag


Presentasjonen av forskning ved landets radiologiske- og nukleærmedisinske avdelinger vil få en fremskutt plass på årets Høstmøte. Sesjonen «Frie foredrag» er derfor flyttet til den store Festsalen, og beste presentasjon honoreres med kr. 5.000.- og Diplom. Vi oppfordrer alle avdelingsledere / forskningsansvarlige til å legge forholdene til rette slik at flest mulige unge (og ikke fullt så unge) kan bidra med et innlegg. Sesjonen vil foregå onsdag 23.oktober mellom kl 14.15 og 15.30, og foredragene vil bli evaluert av en tilstedeværende bedømmelseskomite som vil legge følgende kriterier til grunn: Forskningsidé - design - gjennomføring og presentasjon. 

Abstraktet skal inneholde Tittel, Introduksjon, Metode, Resultater og Konklusjon, max. 250 ord, og være på norsk eller engelsk.
Foredragsholders navn, e-post-adresse og telefonnummer. Ingen bilder eller tabeller i abstraktet.

Frist for innsending av abstrakt til Frie Foredrag er utsatt til mandag 16. september 2019. Send abstrakt til: karen.rosendahl(at)helse-bergen.no

Med hilsen Radforsk
v/ Karen Rosendahl