Vad

Välkommen till Grundkurs i Libriskatalogisering

Var

Lexicon
Klarabergsviadukten 70

När

4-5 november, anmälan senast 3/10
2-3 december, anmälan senast 3/11
16-17 december, anmälan senast 13/11

Kursens innehåll

- Librissamarbetet.
- Metadataflöden. Importer och exporter till och från Libris.
- Orientering i katalogiseringsverktyget.
- Beståndsregistrering och gallring.
- Regler/praxis och anvisningar för katalogiseringen.
- Postens uppbyggnad och utveckling.
- Uppgradering av preliminärposter och förhandsposter.
- Katalogisering av en enkel monografi.
- Import från andra källor, kontroll och rättning.
- Hantering av dubblettposter.

Om din intresseanmälan

Observera att bekräftelse på din anmälan är preliminär.
Definitivt besked om plats kommer senast tre veckor innan utbildningen.

Kursen vänder sig i första hand till dig som har ingen eller liten erfarenhet av katalogisering i Libris sedan tidigare.

På grund av stort intresse kan vi bereda plats för en eller ett par personer per bibliotek vid varje kurstillfälle. 

Katalogisatörer vid bibliotek som nyligen anslutit till Libris, samt nya katalogisatörer vid bibliotek som är Librisregistrerande sedan tidigare kommer i första hand att erbjudas plats.

Kostnad 3 400 per person
inkl. kaffe/te och lunch

För frågor om kursens innehåll, kontakta Carin Anell eller Katarina Synnermark,
e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se

För övrig information:
Susanne Gustafsson,
e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se