Logotyp: LOA2020

Om konferensen

Övergången från licensbaserad information till ett öppet tillgängligt publiceringssystem är i fokus på LOA 2020. Du kommer ha möjlighet att höra det senaste kring Plan S, upphovsrättsdirektivet samt öppen vetenskap och FN:s utvecklingsmål för global hållbarhet. Programmet består av både inspirerande huvudtalare och parallella sessioner där du själv väljer det ämne som intresserar dig mest.

Under de parallella sessionerna kan du välja att lyssna på Bibsamkonsortiets roll i omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem och arbetet med nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter eller välja att workshoppa kring lärosätens nya policys för öppen vetenskap/öppen tillgång eller hur man kan hitta tidskrifter som har förbetalada publiceringsavgifter.

Kostnad
1 300 kr

 

Tid & plats

Fredagen den 5 juni 2020

Garnisonen konferens
Karlavägen 100, Stockholm
 

Program   Till anmälan

Rachael Kotarski
British Library

Rachael Kotarski is Head of Research Infrastructure Services at the British Library, responsible for a team developing services around discovery, repositories, scholarly communications, research data and persistent identifiers. She has spent a number of years working on DataCite UK, building the UK community of those assigning DOIs for data citation. Prior to her work at BL, Rachael worked at the Open Access publishers BioMed Central, on a range of data-related products.

Johan Rooryck
cOAlition S

Johan Rooryck is a researcher, journal editor, and committed advocate of Open Access publishing. He is Professor of French Linguistics at Leiden University in the Netherlands, where his main research interests lie in the interaction between morphology, syntax, and semantics, and in the relation between language and core knowledge systems. He currently is the Open Access Champion for cOAlition S.

UNESCO

 

UNESCO is the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. It seeks to build peace through international cooperation in Education, the Sciences and Culture. UNESCO's programmes contribute to the achievement of the Sustainable Development Goals defined in Agenda 2030, adopted by the UN General Assembly in 2015.

Garnisonen konferens
Karlavägen 100
104 51 Stockholm

Kontakt och frågor
loa@kb.se