Arbeta smart inom planering och byggande 2020 – digitalt

 

Tid: 28–29 september + fem frukostmöten
Plats: Webben

Välkommen till årets viktigaste konferens om digitalt samhällsbyggande. Vi har utvecklat konferensen till en digital mötesplats som ger dig inspiration, ökad kunskap och kontakter för fortsatt utveckling. Vi håller konferensen den 2829 september och fem frukostmöten under hösten och vintern!

Våra städer och samhällen har stora hållbarhetsutmaningar kopplade till klimat och miljö, urbanisering och segregation. Helt nya möjligheter att möta dessa utmaningar uppstår när vi jobbar datadrivet i planering, byggande och förvaltning.

Genom smart digitalisering, i kombination med kunskap från professionen och forskningen, kan vi effektivisera processerna, korta planerings- och byggtider, få medskapande invånare och bästa möjliga underlag för att skapa hållbara städer och samhällen.

Det handlar till exempel om visualisering för bättre kommunikation, planering utifrån data och rumsliga analyser, byggnadsinformationsmodellering (BIM) och inte minst om att få till obrutna dataflöden mellan de olika faserna i samhällsbyggnadsprocessen – från idé till planering, projektering, byggande och förvaltning.

Är du nyfiken på vilka som deltog på konferensen? Här är hela listan! (uppdaterad 2020-09-25)

Anmäl dig   Program

Missa inte våra digitala frukostmöten – pågår under hösten och vintern

Fem digitala frukostmöten

Är du intresserad av digitala tekniker inom BIM, samhällsbyggande, processer och ledarskap? Under fem frukostmöten med tema Arbeta smart får du bland annat ta del av nya tekniker och goda exempel på hur de används.

 

Genomförda konferensdagar

Är du nyfiken på vad som togs upp under konferensdagarna den 29-29 september? Nu kan du ta del av talarnas presentationsbilder på respektive programsida.

– Att arbeta smart genom en gemensam nationell digital samhällsbyggnadsprocess ger stora nyttor för våra medlemmar som producerar och bygger bostäder i hela landet. Konferensen Arbeta Smart är ett viktigt steg för att kunna minska handläggningstider för att få fram byggrätt, bygglov och fastighetsbildning, och leder oss också mot en enhetlig tolkning av regelverket, säger Gustaf Edgren, projektledare TMF, Trähusföretagen.