loading   Laddar sida...

Fastighetsdagen i Uppsala 2013

Välkommen till vårt årliga seminarium om fastighetsfrågor. På agendan står marknaden – både i Sverige och internationellt. Du får också ta del av nyheter inom redovisning, beskattning, fastighetstaxering och fastighetsmoms. Seminariet vänder sig till dig som är fastighetsägare, investerare, långivare, förvaltare, byggare, projektutvecklare eller på annat sätt engagerad i fastighetsbranschen. Ta tillfället i akt att få nya insikter om hur du kan öka lönsamheten och undvika problem. Under seminariet har du också möjlighet att mingla med branschkollegor och våra experter.
 
Program
Hur är marknaden och vad händer framöver i det osäkra globala läget?
Hur är det med hyrorna och fastighetsvärdena i Sverige och utomlands? Mycket pengar vill in i fastighetsbranschen! Dags för köp utanför CBD?  Vem säljer och vilka köper? Ingemar Rindstig, chef för EY Real Estate och revisor i flera börsnoterade fastighetsbolag tar tempen på fastighetsmarknaden.

Information från Fastighetsägarna MittNord
Maria Waldestrand, jurist på Fastighetsägarna Mittnord, berättar om vilka prisvärda juridiska tjänster som medlemmar kan använda. Maria kommer även att presentera en ny rapport, Cityklimatet, som visar hur attraktivt Uppsala är ur ett handelsperspektiv.

Aktuella redovisningsfrågor
Nu måste alla ändra sin redovisning. K-systemet är här – nu (2014) Stora förändringar för fastighetsbolagen - Ingemar Rindstig kommenterar.

Fastighetstaxering
Har ni fått rätt tax värden (nya)? Här finns det goda möjligheter att få lägre fastighetsskatt om man kan reglerna. Annika Arnström informerar och ger tips.

Fastighetsbeskattning
Helena Norén, fastighetsbeskattningsspecialist på EY informerar om nyheter och ser in i framtiden med ränteavdragsbegränsningar, paketeringar, reparationsavdrag mm

Fastighetsmoms
Christian Merseburg, fastighetsmomsspecialist på EY Real Estate berättar om de nya reglerna för registrering av frivillig skattskyldighet som gäller från 2014, och om varningsflaggor och förbättringstips inom det svåra fastighetsmomsområdet.

Kursansvarig: Ingemar Rindstig, EY Real Estate i samarbete med Fastighetsägarna Mittnord
Datum: onsdag den 27 november
Tid: kl. 13.00 – 17.00 med avbrott för kaffe
Plats: Clarion hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala
Avgift: kostnadsfritt.
För mer information kontakta Elisabeth von Trampe via e-post: elisabeth.von.trampe@se.ey.com eller tfn 018-19 42 11
Anmäl dig senast fredag den 22 november via den här länken.
Anmälan är bindande.

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.