loading   Laddar sida...

PROGRAM ÅRSMÖTE SFSS 2014

 

Sessioner med utländska föredragshållare kommer huvudsakligen att presenteras på Engelska. Frågor vid diskussioner kan ställas på svenska.

 

Söndag 4 maj

19:30    Mingel Clarion Hotel Sign                                   

Måndag 5 maj

08:00-09:30  Registrering  
09:30-09:40 Välkomna Richard Harlid,
Lena Leissner
09:40-11:30 Sleep deprivation - experimental research (Engelska) Moderator: Torbjörn Åkerstedt
09:40-10:30 Imaging sleep, cognition and the processing of emotions Philippe Peigneux
10:30-10:50 Effects of acute sleep loss on central nervous system control of food intake in humans Christian Benedict
10:50-11:10 Sleep deprivation and emotion - fMRI studies Gustav Nilsonne
11:10:-11:30 Do we adapt or maladapt to sustained sleep loss? John Axelsson

11:30-12:30

Lunch / Posters / Utställning  
12:30-13:10 Keyonte föreläsning

Sömnig i trafiken
Moderator: Göran Kecklund           
Anna Anund
13:10-13:20 Forskningsnätverk sömn Martin Ullander
13:20-14:20 Abstractpresentationer Moderator: Arne Lowden
13:20-13:35 Effect of partial sleep deprivation on empathy for pain in an fMRI experiment Sandra Tamm
13:35-13:50 Effects of Partial Sleep Deprivation on the Neural Mechanisms of Face Perception Hanna Thuné
13:50-14:05 No effect of sleep on the generalization of fear learning Per Davidson
14:05-14:20 Mobil- och datoranvändning och sömnbesvär hos unga vuxna Sara Thomée

14:20-14:45

Kaffe / Posters / Utställning  
14:45-16:30 Sleep in society (Engelska) Moderator: Viktor Kaldo
14:45-15:30 Is sleep a transdiagnostic mechanism in metal illness? Allison Harvey
15:30-15:50 CBT for insomnia - new modes of delivery Susanna Jernerlöv
15:50-16:10 The role of worry in insomnia Markus Jansson-Fröjmark
16:10-16:30 Chronic fatigue and sleep disorders Evelina Pajèdiené             
16:40-18:00 Årsmöte  
19:00 Konferensmiddag  
 

Tisdag 6 maj

08:30-12:00 Obstructive Sleep Apnea (Engelska)       Moderator: Danielle Friberg
08:30-09:30  OSAS diagnostik + kirurgi  Joachim Maurer
09:30-10:00 SKUP3 Danielle Friberg

10:00-10:30

Kaffe / Posters / Utställning  
10:30-11:15 Different approaches to diagnosing and treating OSAS/
Hypoglossus stimulation
Joachim Maurer
11:15-12:00 Multidisciplinary structure of oral appliance treatment and  efficacy       Marc Braem          

12:00-13:00

Lunch / Posters / Utställning  
13:00-14:00 Nationella Kvalitetsregister Moderator: Richard Harlid
13:00-13:30 Swedevox Bengt Midgren
13:30-14:00 SESAR Jan Hedner
14:00-15:45 Children and sleep (Engelska) Chair: Hans Smedje                  
14:00-14:30 Updates on Narcolepsia Lars Palm

14:30-15:00

Kaffe / Posters / Utställning  
15:00-16:15 Sleep in children, Insomnia, RLS                       Oliviero Bruni
16:15-17:15 Abstract presentationer                                          Moderator: Ludger Grothe
16:15-16:30 What is the threshold for seeking medical attention for sleep problems? Results from a population-based survey in Sweden Anna Miley Åkerstedt
16:30-16:45 Kognitiv beteendeterapi vid delayed sleep phase disorder Katarina Danielsson
16:45-17:00 Behöver patienter med positionell OSAS vara inneliggande vid Tonsillektomi/ tonsillotomi? Per Emgård
17:00-17:15 Årskontroller vid CPAP-behandling av OSAS - kortavläsning Zarita Nilsson
 

PROGRAM KURSDAG SFSS 2014

Onsdag 7 maj

08:30-09:00 Registrering och kaffe  
09:00-12:00 Seminarier
Kaffe 10:20-10:50
 
SAL C1 Vad kan vi läsa ut av registreringsesultaten? Moderator: Eva Svanborg
09:00-09:40 Polysomnografi Eva Svanborg
09:40-10:20 Polygrafi – allt mellan apné och katatreni Henrik Hamnered
10:20-10:50 Kaffe  
10:50-11:30 Nygammalt – vad säger oss oximetri och pulsvåg Ludger Grothe
11:30-12:00 Horizont 2015 - Alternativa metoder Richard Harlid
SAL C2 Sleep and sleep disturbances in children (eng/sve) Moderator: Danielle Friberg
09:00-09:35 Sleep and sleep disturbances in children. Insomnias, parasomnias, RLS Oliviero Bruni               
09:35-10:10 Circadian Disorders in Adolescence with emphases on Delayed Sleep Phase Disorder Hans Smedje
10:10-10:50 Kaffe  
10:50-11:20 Relations and pathogenic mechanisms between enuresis sleep and arousals Tryggve Nevéus
11:20-12:00 Psykologisk behandling av sömnstörningar hos barn och ungdomar Liv Svirsky
SAL C3 CPAP-behandling (Engelska/svenska) Moderator: Michael Lysdahl
09:00-09:40 Erfarenhet och/eller evidens: Allt stå och falla med rätt mask.Presentation av kliniska erfarenheter, innovationer, nya studier och efterföljande diskussion Patricia Granzin
Zarita Nilsson
09:40-10:35

09:45-10:00

10:00-10:35
Optimized therapeutic solutions for patients suffering from heart failure and sleep disordered breathing.  
Finding the right patient, interpret data and give best treatment
Technical solutions for heart failure patients with  sleep disordered breathing 
Industriföreläsning
Weinmann
Martina Bögel, Weinmann Hamburg
Jörg Lessau, Weinmann Hamburg
10:35-11:05 Kaffe  
11:05-12:00 Monitorering på distans av patienter med CPAP-behandling. EasyCare Online (Industriföreläsning ResMed) Ralf Bork, ResMed Europe

12:00-13:00

Lunch

 
13:00-16:30 Seminarier
Kaffe 14:30-15:00
 
SAL C1 The dentist´s role in treatment of OSAS (engelska) Chair: Anette Fransson
13:00-16:30 Selection of the oral appliance and future challenges in
dental supported treatment of obstructive sleep apnea
Marc Braem
14:30-15:00 Kaffe  
  Kliniskt Seminarium Göran Isacsson
SAL C2 WED/RLS/PLM var står vi i dag? Chair: Lena Leissner
13:00-13:45 Från Restless Legs Syndrom till WED – Evidens för nya sjukdomsmekanismer? Jan Ulfberg
13:45-14:30 Epidemiologi av WED – samsjuklighet Lena Leissner
14:30-15:00 Kaffe  
15:00-15:45 WED och smärta - same but different? Romana Stehlik
15:45-16:30 WED och behandlingsmöjligheter - evidens för några nya aktörer? Ludger Grote
SAL C3 Verktyg för bedömning av sömnvanor Moderator: Martin Ulander
13:00-16:30 Screening  
  Frågeformulär för identifiering av sömnapné - fokus på Karolinska sömnformuläret och OSAS Anna Westerlund
14:30-15:00 Kaffe  
  Sömnkvalitet/EDS  
  Actigrafi Martin Ulander