loading   Laddar sida...

Fastighetsdagen Sydost 2014: Kalmar och Karlskrona

Välkommen till EY:s årliga seminarium om fastighetsfrågor i samarbete med Fastighetsägarna. På agendan står branschläget både i Sverige och internationellt. Du får information om de stora nyheter som gäller inom redovisningsområdet och i hög grad påverkar fastighetsbolag genom obligatoriskt införande av K-regelverket. Du får även information om fastighetsbeskattning där viktiga förändringar väntas och om fastighetsmoms där stora förändringar gäller från 1 januari 2014. Du får även möjlighet att mingla med branschkollegor och våra experter. 

Seminariet vänder sig till dig som är fastighetsägare eller på annat sätt engagerad i fastighetsbranschen. Ta tillfället i akt att nå nya insikter om hur du kan öka lönsamheten och undvika problem. 

Program 
Aktuella fastighetsfrågor
Representanter från Fastighetsägarna tar upp aktuella ämnen.
I Kalmar träffar ni Magnus Mabler, Ansvarig Näringspolitik och i Karlskrona, Tommy Svensson, Regionchef Blekinge.

Hur är det med marknaden?
Hur är det med hyrorna och fastighetsvärdena i Sverige och globalt? Vilka affärer görs? Hur blir det framöver? Ingemar Rindstig, revisor i flera noterade fastighetsbolag och ansvarig för EY:s  branschgrupp Real Estate, tar tempen på fastighetsmarknaden.

K-regelverken för fastighetsbolag
Ingemar Rindstig gör en genomgång av K-regelverket för fastighetsföretag och andra väsentliga redovisningsnyheter

Fastighetsbeskattning och fastighetsmoms
Skattekonsult Lars Johansson som tillhör EY:s branschgrupp Real Estate tar upp aktuella inkomstskatte- och momsfrågor inom fastighetsbranschen.

Vid frågor: Jenny Karlsson, e-post jenny.karlsson@se.ey.com, tfn 0455-30 91 10

Kalmar
Datum: torsdagen 27 mars
Tid: kl. 07.30–10.30. Vi börjar med frukost.
Plats: Glasverandan i Kalmarsalen, Skeppsbrogatan 49, Kalmar
Avgift: kostnadsfritt.

Karlskrona
Datum: torsdagen 27 mars
Tid: kl. 14.00–17.00. Vi bjuder på kaffe och smörgås.
Plats: Marinmuseum, Stumholmen, Karlskrona
Avgift: kostnadsfritt.

Anmälan 
Klicka här för att anmäla dig.

Avgift
Seminariet är kostnadsfritt. Antal platser är begränsat.

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.