loading   Laddar sida...
 
 

Digital konferensdokumentation:

Arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering
 – hur hänger det ihop och vad kan arbetsgivaren göra?


Den 2 december genomförde SKL en nationell konferens om arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering på Clarion Hotell Arlanda. Cirka 300 personer deltog under dagen. Programmet belyste hur arbetsgivare och andra aktörer på olika sätt kan arbeta för att sänka och stabilisera sjukfrånvaron, arbeta förebyggande för att förhindra sjukfrånvaro samt agera när sjukskrivning är ett faktum. 
Program konferens 2 dec

I denna digitala konferensdokumentation återfinns bildspelen som visades samt länkar till stöd, verktyg och material som hänvisades till under konferensen. 
En film har tagits fram från konferensen. I denna intervjuas bl.a. SKL’s ordförande Lena Micko om varför det är viktigt att skapa friskare arbetsplatser. Filmen innehåller också intervjuer med flera konferensdeltagare, som bland annat berättar om hur de arbetar för att förebygga sjukfrånvaro och skapa friska arbetsplatser i kommuner och landsting.
Film från konferensen  – ca 6 min