loading   Laddar sida...
 

Program 17-19 oktober

Tillträde – Tillgång – Tillgänglighet
till högre utbildning

Dagarna kommer att bjuda på intressanta och spännande seminarier, workshops, rundabordssamtal och ”blixttal” inom områdena breddad rekrytering, breddat deltagande  och likabehandling. Temaområden för konferensen är Geografins betydelse och tillgång, Högskolepedagogik, Integration och Tillträde där praktiska idéer, goda exempel från praktiken och forskning kommer att presenteras.
Programmet kommer uppdateras löpande.

Tisdag 17 oktober Talare
18.00 Välkomstmottagning - 
Stadshuset i Gävle
Jan Myléus
Kommunalråd
Gävle kommun
Nader Ahmadi
Prorektor
Högskolan i Gävle
 
Underhållning
Onsdag 18 oktober Talare
9.00 Registrering Kaffe och smörgås
Foajén Valhall
 
10.00 Includes styrelse öppnar konferensen
Valhall
Patricia Staaf
Ordförande för Include
10.10 Välkommen till Högskolan i Gävle
Valhall
Ylva Fältholm
Rektor Högskolan i Gävle
10.20 Inledande föreläsning
Valhall
Karin Röding
Helene Hellmark Knutssons statssekreterare
Utbildningsdepartementet
10.40 Paneldiskussion kring konferensens huvudtema
Valhall
Ylva Fältholm
Rektor
Högskolan i Gävle
Ingegerd Palmér
F.d. Rektor
Luleå Tekniska Universitet samt Mälardalens Högskola
Ordförande Högskolestyrelsen Högskolan i Gävle
Gustav Amberg
Rektor
Södertörns Högskola
11.20 Bensträckare  
11.30 Validering – en rättighet, en slags verksamhetsutveckling eller överkurs?
Valhall
Magnus Karlsson
Sociolog
Lunds universitet
12.00 Lunch
Stora Vall
 
13.15 Parallella seminarier Geografins betydelse för olika gruppers bedömning av betydelsen av högre utbildning
Peter Barck-Holst, Utredare, Universitets- och högskolerådet (UHR)
 
Tekniska basår i samverkan/TBiS
Vibeke Sjögren, Projektledare TBiS, Hälsingeutbildning, Ljusdals kommun, Annika Eklund, Utbildningsledare, Tekniskt basår, Högskolan i Gävle
Lokal: 33:202
-----------------------------------
Supplemental Instruction som verktyg för breddat deltagande
Joakim Malm och Leif Bryngfors, Certifierade Utbildare, Nordeuropeiska SI-Pass centret, Lunds universitet
 
Supplemental Instruction (SI) samverkansinlärning, en akademisk stödmodell som syftar till att minska avhopp, stärka måluppfyllelse och främja breddad rekrytering
Johan Fredriksson, Operativt ansvarig Regional SI-plattform, Lunds tekniska högskola
Lokal 33:203
---------------------------------
 
Samverkansinlärning – utveckling av en inkluderande Kristianstadmodell
Ingvar Holm, Docent, Ann-Sofi Rehnstam Holm, Professor, Avdelningen för Naturvetenskap, Högskolan Kristianstad
 
Utveckla strategier för ökad förståelse för ”breddat deltagande” bland högskollärare
Urban Carlén, Verksamhetsledare Högskolepedagogik, Högskolan Väst
Lokal 33:303
----------------------------------
 
ESF-projekt Framtid – studiehandledare, kompetensutveckling för utlandsfödda akademiker
Kia Kimhag, Glafira Sörensson, Högskolan i Gävle

Att välkomna olikheter, värdera och uppskatta mångfalden
Catherine Gillo Nilsson, Samordnare, Göteborgs universitet
Lokal 33:304
--------------------------------------
14.20 Parallella seminarier NYAK ett samverkansprojekt mellan lärosätena i Skåne och Arbetsförmedlingens etableringskontor
Mia Billhagen och Carina Bäckström, Studie- och karriärvägledare, Studentcentrum, Malmö Högskola
 
Anställningsbarhet, tillskrivelse av kompetens och karriärutveckling bland nyanlända migranter i Sverige
Hanna Li Kusterer, Högskolan i Gävle och Claudia Bernhard-Oettel, Stockholms universitet
33:202
---------------------------------
 
Kompletterande utbildning – validering och etablering
Pernilla Hultberg, Samordnare Kompl.utb vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Christina Joos, nationell samordnare Kompl.utb, Linda Sturesson, utvärderare Karolinska Institutet
               
Breddat deltagande för studenter inom utländska lärares vidareutbildning – möjligheter och utmaningar!
Tove Linné, Helén Bodström, Samordningen för Utländska lärares vidareutbildning, Stockholms universitet
Lokal 33:203
-----------------------------------
 
Verklighetslabb för breddat deltagande
Claes Asker, Projektledare. Fredrik Olsson, Studie- och karriärvägledare, Karlstads universitet
 
Equin Assisted Reflective Interventions
Komalsingh Rambaree, Docent Socialt arbete Högskolan i Gävle och Maria Berg, Socionom, Rädda Barnen Borlänge
Lokal 33:303
-----------------------------------
 
Aktivitetsinspiratör – inkluderande högskola och arbetsliv, AHA
Annika Malm, Senior universitetsadjunkt, Högskolan i Borås
 
Skolerfarenheter och självskattad hälsa bland elever i särskolan
Sven Trygged, Docent, Högskolan i Gävle
Lokal 33:304
-----------------------------------
15.20 Fika
Foajén Valhall
 
15.40 Inkludering i Högskolan
Valhall
Nader Ahmadi
Prorektor
Högskolan i Gävle
16.10 Undervisning och lärande i det 21:a århundradet
Valhall
Jörgen Holmberg
Doktorand i didaktik
Högskolan i Gävle
16.40 Avrundning av konferensens första dag
Valhall
Patricia Staaf
Ordförande för Include
18.30 Förmingel
Konserthuset
 
19.00 Middag
Konserthuset
Underhållning av
Sunset Serenaders

Ylva Fältholm
Rektor
Högskolan i Gävle

Patricia Staaf
Ordförande för Include
Torsdag 19 oktober Talare
09.00 Livslångt lärande i hela landet
 
Högskolan, näringslivets viktigaste leverantör av kvalificerad kompetens.

Dialogsamtal
Valhall
Samuel Engblom
Samhällspolitisk chef
TCO

Mikaela Almerud
Högskolepolitisk expert
Svenskt Näringsliv

Samuel Heiman
Moderator
10.00 Fika
Foajén Valhall
 
10.30 Kommentarer från Valideringsdelegationens expertgrupp
Valhall
Jacob Adamowicz
Vice ordförande SFS

Samuel Engblom
Samhällspolitisk chef
TCO

Mikaela Almerud
Högskolepolitisk expert
Svenskt Näringsliv
10.40 En nationell strategi för validering
Vallhall
Elin Landell,
Kanslichef
Valideringsdelegationen
11.00 Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning
Vallhall
Åsa Rurling
Huvudsekreterare
Utbildningsdepartementet
11.20 Presentation av UHR:s regeringsuppdrag kring reell kompetens och utvecklingen av IT-stödet Valda.
Vallhall
Sofia Elfstrand
Utredare/Projektledare för reell kompetensuppdraget

Nanny Persson
Kommunikatör

Alexandra Sjöstrand
Utredare/Analyst

Carina Lindström
Förvaltningsledare UHR
12.00 Lunch
Foajén Valhall
 
13.00-13.45 Widening Participation at the University of Edinburgh: Successes and Challenges in a National Context
Vallhall
Lesley Stokes
Widening Participation Manager
Student Recruitment and Admissions
The University of Edinburgh
13.50 Parallella seminarier Vad kännetecknar en tillgänglig webbplats?
Per Rosqvist, Tillgänglighetsgranskare, Högskolan i Gävle
 
Bristande tillgänglighet för döva och hörselskadade studenter i högre utbildning
Ingrid Holmström, Lektor, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet
Lokal 33:202
-----------------------------------
 
Studievana erfarenheter – en omvänd bild på breddad rekrytering
Lovise Haj Brade, Lektor, Stockholms universitet
 
Hur skulle en studieenkät som alla lärosäten kunde ha nytta av i sitt arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande se ut?
Aleksandra Sjöstrand, Utredare/Analyst, Universitets- och högskolerådet (UHR)
Lokal 33:203
---------------------------------
 
Enhancing an Inclusive Education in a Culturally Diversified University
Benjamin Johan Sesay, Master student, Högskolan I Gävle
 
Verktyg för ökad tillgänglighet vid lärosätena
Mats Brenner, IKT-pedagog, Högskolan i Gävle
Lokal 33:303
-----------------------------------
Att plugga med dyslexi
Thérèse Hartman, Pedagogisk utvecklare, Malin Ekström, studentavdelningen, Malin Dahlström, studentföreningen dyslektikerna, Fabian Klein, Dyslektikerna, Amelie Hössjer, enheten för universitetspedagogik, Uppsala universitet
 
Praktiskt tillgänglighetsarbete ur ett studentperspektiv
Fabian Klein, Dyslektikerna, Malin Dahlström, Dyslektikerna, Uppsala universitet
Lokal 33:304
-----------------------------------
14.50 Avslutning
Vallhall
Patricia Staaf
Ordförande för Include
15.00 Fika eller fikapåse
Foajén Valhall