loading   Laddar sida...

HabQ-dag 2017  I   16 november 2017   I   Berns, Stockholm

 

Program

HabQ- dag 2017 ”Autism i ett livsperspektiv” torsdagen den 16 november 2017.

 

09.00 – 09.30 Kaffe och smörgås  
09.30 – 09.45 Inledning om registret HabQ
Gunilla Rydberg, Registerhållare HabQ, Region Skåne
Barn- och ungdomshabiliteringen
 
09.45 – 12.00 A lifetime perspective of Autism
Professor Patricia Howlin. The Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King’s College London.
 
12.00 – 13.00 Lunch  
13.00 – 13.30 Effektiva insatser för barn med autism - en fråga om kunskap, inställning och handledning?
Ulrika Långh, Psykolog, psykoterapeut, cert. Beteendeanalytiker Program- och processansvarig (ASDIF) Hälsa och Habilitering Stockholm
 
13.30 – 14.00 Autism hos barn - betydelsen av tidig upptäckt och behandling
Nils Haglund, psykolog, Utvecklingsledare Autism Barn- och ungdomshabiliteringen Habilitering & Hjälpmedel, Region Skåne
 
14.15 – 14.45 Behandlingsinsatser för personer med intellektuell funktionsnedsättning och problemskapande beteende
Barry Karlsson psykolog och Specialist i neuropsykologi Hälsa och habilitering Region Uppsala
 
14.45 - 15.00 Kaffe/thé  
15.00 - 15.45 Rapport om Årsredovisningen 2016
Pia Ödman, Lektor, utvecklingsansvarig HabQ Institutionen för Medicin och Hälsa (IMH) 581 83 Linköping
 
15.45 – 16.00 Sammanfattning och avslutning
Gunilla Rydberg