loading   Laddar sida...

 

 

   
 

 

Valbara spår med seminarier  

Alla spår med seminarier den 10 april hålls i lokaler på Jamtli alternativt Storsjöteatern. Här nedan kan du läsa om respektive spår. Du gör dina val i samband med din anmälan. Varje spår innehåller två seminarier med undantag av  ”Sveriges museers framtidsprojekt” och "Sveriges Museers Årsmöte".

Eftermiddagens fikapaus är mellan 14.45-15.15.

6

Pass 1 | 13.00-14.45


Spår 1 | Thoméesalen, Storsjöteatern
Demokratiprojektet: 100 samtal – projektpresentation del 1  | Sveriges Museer 
Demokratiprojektet: Samtal 2 av 100 samtal – Hur kan museerna utvecklas med framtiden? 
  | Sveriges Museer

Spår 2 | Konstateljén, Jamtli
Museum of movements | Museum of movements
En exposé över drygt 30 års verksamhet i det älskade museet | Medeltidsmuseet

Spår 3 | Rentzogsalen, Jamtli
Tingens metod | Malmö museer, Göteborgs stadsmuseum, Tekniska museet och Riksantikvarieämbetet
Med museet på fickan | Stockholmskällan

Spår 4 | Fredssalen, Storsjöteatern
Immersiv teknik och museer | Riksantikvarieämbetet
Digitala möjligheter post Pokemon go: Enter Mölndal | Mölndals stadsmuseum, RISE Interactive, Marika Hedemyr Projects

Spår 5 | Gillesalen, Hov Jamtli
Tänka tillsammans, när pedagogisk kunskap genomsyrar museiarbetet | Riksantikvarieämbetet
Interaktion i Öppna magasin | Riksantikvarieämbetet och Sörmlands museum

Spår 6 | Festinrummet, Jamtli
Hyresgäster på museum | Stiftelsen Jamtli
Volontera mera | Stiftelsen Jamtli, Jamtlis Gynnare

Spår 7 | Konstlobbyn, Jamtli
De nominerade till Årets museum | Sveriges Museer
Utställningen och Framtiden | Forum för uställare

Pass 2 | 15.15-17.00


Spår 1 | Fredssalen, Storsjöteatern
Vad vill lärarna ha av museerna | Riksantikvarieämbetet
Älskade Museilag | Riksantikvarieämbetet mfl

Spår 2 | Konstlobbyn, Jamtli
Bruka och bevara | Riksarkivet, Svenska Kyrkan, Flygvapenmuseet mfl.
Går världen att förstå utan religion? | Clara Åhlvik och Klas Grinell

Spår 3 | Rentzogsalen, Jamtli
Besökare med åsikter - Genus och kommunikation | Föreningen Genus i museer mfl.
Lärande genom kulturarv | NCK och UHR

Spår 4 | Thoméesalen, Storsjöteatern
Sveriges Museers Årsmöte | Sveriges Museer


Spår 5 | Gillesalen, Hov Jamtli
Christer Fuglesang och Clara Henry skapar engagemang för vår planet | Naturhistoriska Riksmuseet
Vems historia berättas? | Nordiska museet, Kulturskolan och Unga berättar


Spår 6 | Festinrummet, Jamtli
Jamtli:s lekpedagogik för stora & små - en modell för Sveriges Museer? | Stiftelsen Jamtli
Hur vi kan hjälpa varandra och slippa uppfinna hjulet på nytt | Heimbygda

Spår 7 | Konstateljén, Jamtli
Sagobygden goes UNESCO | Sagobygden
med efterföljande workshop.


OM SPÅR OCH SEMINARIER (PASS 1)


Spår 1 13.00-14.45 | Thoméesalen, Storsjöteatern
Demokratiprojektet: 100 samtal – projektpresentation del 1 | Sveriges Museer
Under första halvtimmen kommer projektledare, Sofia Embrén, att presentera tankarna bakom demokratiprojektet ”100 samtal” som vi på Sveriges Museer driver just nu. De som lyssnar kommer att få veta mer om hur projektet kom till, hur och vad vi jobbar med just nu och vad som händer framöver. Vi kommer också att börja ta emot intresseanmälningar för museer som vill vara delaktiga i att utforma aktiviteterna som planeras under hösten 2019 (och framåt). Så kom gärna med nyfikna frågor.
 
Demokratiprojektet: Samtal 2 av 100 samtal – Hur kan museerna utvecklas med framtiden? | Sveriges Museer
I projektet bearbetar vi just nu lärdomarna som genererades från ”Samtal 1”. Det första samtalet handlade om själva formen för ett gott samtal. Under denna session sätter vi lärdomarna på prov. Samtalet kommer att kretsa kring hur museerna kan utvecklas med samtiden. Vi samtalsbordet sitter Ann Follin (överintendent Statens museer för världskultur), Klas Grinell (utvecklingsledare på kulturstrategiska avdelningen vid Kulturförvaltningen i Göteborgs Stad samt docent i idéhistoria vid Göteborgs Universitet) samt Helene Larsson Pousette – utredare Riksantikvarieämbetet samt ansvarig för utvecklingen av nystartade Stockholms Kvinnohistoriskas samling och forskning.

Spår 2 13.00-14.45 | Konstateljén, Jamtli
Museum of movements | Museums of movements
With a mandate to fill in gaps in our current understanding of democracy, migration and the history of social movements. MoM aims not only to prioritize historically marginalized voices but also to invite them to act together in its construction. As a new museum without collections, archives and colonial structures to inherit; MoM strives to develop methodologies that will democratize its processes. 
Adopting oral history as museum practice can help MoM accomplish its mission. With historical ties to narratives such as “History From Below”, oral history prioritizes stories that have not been recorded in written form. Additionally, since oral history has been used to document social movements, it offers a fitting opportunity for MoM to anchor its work. Thus, in collaboration with civil society, academia and other stakeholders, MoM intends to place oral histories at the core of the institution.
Roxana Ortiz and Armando Perla, Museum of movements 
 

En exposé över drygt 30 års yrkesverksamhet i det älskade museet | Medeltidsmuseet
Många är de skolbarn som har traskat nerför trapporna från Norrbro för att få en lektion i medeltidshistoria. Genom åren har det varit möten med tusentals barn som med stora ögon begrundat det jag säger. Många har frågat om det som berättar verkligen är sant? Föredraget ger smakprov på hur museilektionerna på Medeltidsmuseet har utvecklats från sent 1980-tal till i dag, med lusten och lärandet i fokus.
Tina Rohde, Medeltidsmuseet 


Spår 3 13.00-14.45 | Rentzogsalen, Jamtli
Tingens metod | Malmö museer, Göteborgs stadsmuseum, Tekniska museet och Riksantikvarieämbetet
Tingen omkring oss berättar något om oss själva. Vi tänker med hjälp av ting, våra liv formas av tingen omkring oss, våra minnen aktiveras av tingen; tingen berör vårt allra innersta.
Den filosofiska grundtanke som genomsyrar Tingens metod är att tingen är relationella, de är bärare av en mängd relationer. Exempelvis finns en skillnad mellan vad tinget betydde då det tillverkades mot vad det betyder idag - föremålen i våra samlingar får därmed oavlåtligen nya innebörder i relation till samtiden och hamnar i nya sammanhang.
Malmö Museer, Göteborgs stadsmuseum och Tekniska museet samarbetar för att utveckla metoden och implementera den i verksamheten. Tingens metod har potential att inspirera fler inom museisektorn och därför har Riksantikvarieämbetet beslutat att följa de tre museernas arbeta.
Malmö museer, Göteborgs stadsmuseum, Tekniska museet och Riksantikvarieämbetet
 

Med museet på fickan – möt samlingarna i klassrummet, på stan eller i utställningen | Stockholmskällan mfl. 
Stadsmuseet i Stockholm nyöppnar våren 2019. Museet har publicerat föremål och fotografier som ingår i utställningarna i Stockholmskällan. På samma sätt publicerar Stadsarkivet fortlöpande källmaterial med anknytning till sitt pedagogiska arbete med skolan.
De olika källmaterialen kompletterar varandra och bildar gemensamma teman och ämnesområden. I Stockholmskällan finns utrymme för beskrivningar och kopplingar mellan olika material vilket ger en rikare bild av helheten och sammanhanget. Arbetet som läggs ned på att ta fram och bearbeta material kommer på så sätt fler användare till del. Till exempel kan en skolas besök på museet eller arkivet fördjupas när materialet finns tillgängligt att arbeta med både före och efter besöket.
Genom att kombinera det fysiska museet, det digitaliserade materialet i samlingarna, och stadsrummet möter vi olika besökare på deras olika villkor. Samverkan kunskapsinstitutioner emellan skapar sammanhang och större möjligheter till lärande för målgrupperna. 
Arr. Stockholmskällans redaktion, Stadsmuseet i Stockholm och Stockholms stadsarkiv

 
Spår 4 13.00-14.45 | Fredssalen, Storsjöteatern
Immersiv teknik och museer | Riksantikvarieämbetet
Fler och fler svenska museer använder teknik såsom VR, AR, MR och 3D – som alla ryms under paraplybegreppet immersiv teknik, alltså teknik som suddar ut gränserna mellan den fysiska och digitala/simulerade världen.
Riksantikvarieämbetet visar några exempel från utställningar och verksamhet där immersiv teknik används för att lyfta kulturarvet genom att exempelvis återskapa förlorade miljöer, skapa dramatik och inlevelse, samt öka tillgänglighet genom virtuella besök på svårtillgängliga platser och taktila ”kloner” av känsliga föremål.
Vi berättar även om det nystartade nätverk för museer och kulturarvsaktörer som
arbetar med immersiv teknik.
Pär Jonsson, Oscar Engberg, Viktor Lindbäck, Riksantikvarieämbetet

 
Digitala möjligheter post Pokemon go: ENTER Mölndal – upplev platsen genom din mobil. | Mölndals stadsmuseum, RISE Interactive, Marika Hedemyr Projects
Mölndals stadsmuseum har skapat två platsspecifika upplevelser i samverkan med RISE Interactive och Marika Hedemyr Projects.
Nu kan besökare uppleva alla de lager av berättelser som finns i museets samlingar och arkiv direkt ute i landskapet. Genom en webbaserad berättelse i Mölndals Kvarnby och en app för Tulebosjöns bronsåldersplats, öppnas luckor till historien i användarnas egna mobiltelefoner.  
Fokus i föredraget/seminariet ligger på frågorna: Hur kan digital förmedling stärka museernas berättande och komplettera den pedagogiska verktygslådan? Kan platsspecifika upplevelser stärka människors kunskaper om och känsla av ansvar för kulturmiljöerna? Kan vi skapa hållbara lösningar med tanke på teknikens intensiva utvecklingstakt?

Cajsa Lagerkvist, Museichef Mölndals stadsmuseum, Marika Hedemyr, manusförfattare och interaktionsdesignforskare Jacob Michelsen, interaktionsdesigner från RISE Interactive,

Spår 5 13.00– 14.45 | Gillesalen, Hov Jamtli
Tänka tillsammans, när pedagogisk kunskap genomsyrar museiarbetet | Riksantikvarieämbetet
Pedagogiskt arbete på museer syftar till att känslomässigt engagera, att förhöja besökarnas upplevelser och fördjupa deras förståelse av människor, platser, händelser och föremål från det förflutna och nuet. Syftet kan också vara att påverka en attityd eller inställning kring exempelvis en samhällsnorm genom kulturarv. Verksamheten resulterar, i bästa fall, i medvetna och kompetenta besökare som omsorgsfullt bearbetar information och på så sätt tar till sig det observerade föremålets, den besökta platsens eller den immateriella företeelsens mening. Själva museibegreppet rymmer därför en inbyggd förväntan på pedagogiskt arbete, enligt både ICOM och den svenska museilagen. Idag ingår pedagogen/pedagogerna som en självklar del i teamet kring en utställningsproduktion på många museer. De bidrar med sin kompetens och erfarenhet i arbetet med tema, målgruppsanalys, berättelse, fysisk gestaltning osv. På andra museer förväntas pedagogen/pedagogerna i stället ”göra pedagogik” av den färdiga utställningen. I det här seminariet visar vi på vinsterna med att integrera pedagogiken i hela verksamheten. Deltagare från olika museer och från olika fält och delar med sig av sina erfarenheter. Vi får konkreta exempel på fördelarna med att ”tänka tillsammans”. Seminariet genomförs i samtalsform.
Charlotte Ahnlund Berg och Lina Wennersten, Riksantikvarieämbetet, med gäster

 
Interaktion i öppna magasin | Riksantikvarieämbetet och Sörmlands museum
I detta seminarium visas exempel på hur samlingar i ett öppet magasin kan presenteras och engagera besökare. Riksantikvarieämbetet och Sörmlands museum presenterar deras samarbetsprojekt, grundtanken, problem, interaktionen och upplevelsen mm. I seminariet presenterar även Riksantikvarieämbetet sin verksamhet i Utställningsverkstaden samt vilka trender de ser. Sörmlands Museum berättar om vad som händer nu efter nyöppningen. 
Jesper Cederlund, Riksantikvarieämbetet och Peter Ostritsch Sörmlands museum


 
Spår 6 13.00– 14.45 | Festinrummet, Jamtli
Hyresgäster på museum | Stiftelsen Jamtli 
Hur kan museet skapa möjlighet och utrymme för integration och social inkludering? Stiftelsen Jamtli berättar om sitt projekt med hyresgäster på museets område.
Anders de Sinegube, Stiftelsen Jamtli och Lowissa Wallgren Frånberg, Stiftelsen Jamtli
 

Volontera mera­­­­­­ | Stiftelsen Jamtli
Stiftelsen Jamtli arbetar mycket med volontärer. I föredraget berättas om detta arbete, glädjen med att vara volontär och bidra till: Att möta besökarna på Jamtli, Att berika deras vistelse, Att vara med och levandegöra historien, Att bidra till bevarande av det immateriella kulturarvet,      Att föra hantverk och historiska kunskaper vidare
Lowissa Wallgren Frånberg, Stiftelsen Jamtli, Gunilla Nilsson Edler, Jamtlis Gynnare


Spår 7 13.00 – 14.45 | Konstlobbyn: Jamtli
De nominerade till Årets museum | Sveriges Museer
Presentation av de nominerade till utmärkelsen Årets museum. Diskussion och samtal med de nominerade.
Mats Persson, RSM och representanter för de nominerade till utmärkelsen Årets museum

Utställningen och Framtiden | Forum för utställare
Med utgångspunkt i tävlingen Årets utställning berättar vi vilka trender vi ser och hur vi har kommit fram till en vinnare.
Bakgrund. Priset för Årets utställning ges till den utställning som under föregående år bäst har bidragit till att utveckla utställningsmediet i Sverige. Utställningen ska vara producerad och visad i Sverige.
I seminariet presenteras de tre finalisterna och motiveras på vilket sätt de har bidragit till att utveckla utställningsmediet.
Carina Karonen, Forum för utställareOM SPÅR OCH SEMINARIER (PASS 2)


Spår 1 15.15-17.00 | Fredssalen, Storsjöteatern
Vad vill lärarna ha av museerna? | Riksantikvarieämbetet
Hur stämmer museernas verksamhet för skolan överens med skolans verklighet och utmaningar? Uppfattar lärarna och museerna museiverksamheten på samma sätt? Vilka utvecklingsmöjligheter finns för en närmare samverkan mellan museer och skola?
Riksantikvarieämbetet presenterar resultaten från en enkätundersökning riktad till 5000 lärare i hela landet. Myndigheten har även genomfört intervjuer och fokusgrupper med lärare, lusläst läroplanerna och kartlagt forskning om framgångsrik undervisning och aktuella utvecklingsområden i den svenska skolan. Undersökningarna ingår i ett uppdrag från regeringen att kartlägga kulturarvsarbetets betydelse för skolväsendet samt att främja samverkan mellan skolväsendet och kulturarvsinstitutionerna.
Kom och lyssna på vad lärarna vill ha av museerna och hör mer om Riksantikvarieämbetets kommande arbete för att stärka samverkan mellan skolan och museerna.
Karin Günther, Riksantikvarieämbetet

Älskade Museilag | Riksantikvarieämbetet
Under 2017 kom en ny museilag, men vad innebär den egentligen och vad har den för verkan på museerna? Hur ser det ut idag? Vilken påverkan kan lagen få på kunskapsuppbyggnad, samlande och lärande på och via museerna på längre sikt?
Riksantikvarieämbetet har under 2018 haft i uppdrag av regeringen att följa och redovisa tillämpningen av den nya museilagen. I programpunkten förs ett styrt samtal kring lagen och några av de slutsatser som undersökningen gett där de deltagande får komma till tals.

Fredrik Linder, Kulturdepartementet, Anna Lihammer, Riksantikvarieämbetet, Olof Hermelin, Östergötlands länsmuseum, Tina Rodhe, Medeltidsmuseet
Samtalsledare: Eric Fugeläng, museisamordnare, Riksantikvarieämbetet


Spår 2 15.15-17.00 | Konstlobbyn, Jamtli
Bruka och bevara | Riksarkivet, Svenska Kyrkan, Flygvapenmuseet, Nordiska konservatorförbundet Sverige
Hur kan brukandet av kulturhistoriska samlingar generera kunskap och möjligheter till lärande, kombinerat med bevarande för framtiden?
Många museer och kulturinstitutioner använder idag sina samlingar genom att bruka föremål i sin verksamhet. Det kan innebära att använda museala maskiner och verktyg, bruka föremål i religiösa ceremonier eller att använda föremål som pedagogiskt verktyg. Programpunkten innefattar tre korta presentationer där deltagarna berättar från sina verksamheter. De medverkande belyser på vilket sätt användningen av föremål genererar kunskap och lärande, och hur brukandet av föremål kombineras med långsiktigt bevarande. Efter deltagarnas presentationer leder en NKF-S representant en avslutande diskussion, med utrymme för publikens frågor.
Johanna Fries-Markiewicz, Riksarkivet, Linda Denlert, Svenska Kyrkan, Torsten Nilsson, Flygvapenmuseum, representanter från Nordiska konservatorförbundet Sverige m fl. 
 

Går världen att förstå utan religion? Om museerna och religionens återkomst | Clara Åhlvik och Klas Grinell
Religion är alltmer synligt i offentligheten. Teologer, präster och imamer tar allt mer plats det uttolkandet av samtiden. Allt fler kulturutövare, politiker och offentliga personer talar öppet om sin tro. Magi och gudaväsen är populära teman i underhållningsbranschen. 
Vad händer i ett land som trott sig vara världens mest sekulariserade när religion plötsligt genomsyrar allt? Vad händer på Sveriges museer där den sekulära historien dominerat och religiösa föremål ofta behandlats som rent kulturhistoriska artefakter? Hur ska museerna ställa sig till religiösa frågor?

Clara Åhlvik, Utställningsproducent, Klas Grinell, Göteborgs universitet
 
Spår 3 15.15-17.00 | Rentzogsalen, Jamtli
Besökare med åsikter - Genus och kommunikation | Föreningen Genus i museer mfl. 
Museernas utställningar väcker starka känslor i sociala medier - inte minst när det gäller genusfrågorna. Vissa reagerar över att museerna inte är tillräckligt jämställda och att konventionella stereotyper dominerar i texter och utställningar. Andra anser istället att det är allt för mycket fokus på kön och representation i museernas utställningar, programverksamhet och kommunikation. De flesta museer har idag erfarenhet av att det riktas kritik mot verksamheten som kommer till uttryck i sociala medier. Hur kan museerna navigera i detta polariserade landskap? Lyssna till ett samtal mellan företrädare från museer och forskning som berättar om konkreta exempel och diskuterar strategier och behovet av omvärldsbevakning.
Lisa Månsson, Vasamuseet, Anna Jansson, Nationalmuseum, Pia Laskar, Statens historiska museer
Moderator: Patrik Steorn, museichef Thielska Galleriet och ordförande Föreningen Genus i museer


Lärande genom kulturarv och projekt för att utveckla möjligheter till lärande | NCK
Vanligtvis vill vi lära oss något om historien, men på NCK utgår vi från lärande genom kulturarv. Här används kulturarvet och det historiska perspektivet för att närma sig andra frågor, skapa sammanhang, inspirera och utveckla olika färdigheter.
NCK ser lärande som en livslång process och vi driver och medverkar i ett antal projekt där kulturarvspedagogik står i fokus. 
UHR berättar om vad som är möjligt inom nordiskt/EU projekt från UHR.
Ulrica Löfstedt, NCK, Maria Domeij Lundborg, NCK och Sanna Holmqvist, UHR

 
Spår 4  15.15-17.00 | Thoméesalen, Storsjöteatern
Sveriges Museers Årsmöte | Sveriges Museer
Gör din röst hörd på årsstämman! Inval i styrelsen och information om verksamheten. Departementsrådet Fredrik Linder ger aktuell info från kulturdepartementet. 

Spår 5  15.15-17 | Gillesalen, Hov Jamtli
Christer Fuglesang och Clara Henry skapar engagemang för vår planet
Naturhistoriska Riksmuseets programidé Illustrerar hur museet arbetar med influerare för att nå ut och väcka engagemang för viktiga samhällsfrågor inom museets uppdrag.
- Vad kan en influerare betyda för ett museum? - Vad betyder ett museum för en influerare? - Hur förhåller sig museet mot marknadsföringslagen?
Format Genomlysning och paneldiskussion med fokus på hur storytelling kan påverka våra unga målgrupper.
Föredraget kommer att väcka följande frågor:
- Reflektioner kring innehållskommunikationens roll som bärande process. - Hur kan olika resurser inom ett museum arbeta gemensamt för att skapa innehåll?
- Vilken betydelse har en influerare i museets kommunikation?
Caroline Borgudd och Charlotte Ek, Naturhistoriska Riksmuseet


Vems historia berättas? | Nordiska museet i samarbete med Kulturskolan Stockholm och Unga berättar
Under 2018 genomförde Nordiska museet ett samarbetsprojekt med elever i grundskolan och gymnasiet i tillsammans med Kulturskolan Stockholm och Unga Berättar. Syftet med projektet var att ge eleverna verktyg att undersöka vems historia som berättas i Nordiska museets utställningar Traditioner och Dukade bord, för att sedan skapa sin egen berättelse i relation till dessa i form av en film och genom detta bidra med nya perspektiv på och till museets samlingar och arkiv. Utställningarna handlar om hur vi i Sverige firar livets och årets högtider, samt om mat och dryck under fem århundraden. Vi ställde en fråga till dessa elever och fick en mängd svar – svar som berättar en mängd andra historier än de vi idag ser representerade i utställningarna.
Eleverna har under arbetet fått kunskaper om museets samlingar och berättelser, dels genom den mer traditionella museipedagogiken och de har även fått källkritiska verktyg och möjligheten att bidra med sina egna berättelser på temat till museet i formen av ett digitalt berättande.

Sara Källström och Aron Ambrosiani,  Nordiska museet och Carin Granath, mediepedagog Kulturskolan Stockholm – Unga Berättar

 
Spår 6  15.15-17.00 | Festinrummet, Jamtli
Hur vi kan hjälpa varandra och slippa uppfinna hjulet på nytt  | Heimbygda
Presentation av Heimbygdas Lek & Lärbank, där alla erfarenheter om barn- och ungdomsverksamhet kan finnas tillgängliga på en och samma websida. Tanken är att man ska kunna gå in där och få idéer och kunskap om aktiviteter och anläggningar för och med barn och unga, sökbart efter åldersgrupp och årskurs, uppdelade efter ett enkelt söksystem.  Om museerna hjälps åt kan vi skapa ett oöverträffat hjälpmedel för planering av aktiviteter och utställningar. Snabbt kan vi få överblick och reda på vilka museer vi bör kontakta och besöka. Med vetskap om vad andra gör kan vi lättare utveckla egna idéer.  
Sten Rentzog, Heimbygda 

Jamtli:s lekpedagogik för stora & små - en modell för Sveriges Museer? |
Jamtli Stiftelse
Jamtli öppna förskola, som startade för drygt 25 år sedan, får efterföljare på hembygdsgårdar och lokala museer. 
En barn-familjeverksamhet som lockar en bred målgrupp. Hur arbetar man för att sprida museets verksamhet till andra orter? Vilka effekter får det för såväl orten, dess invånare som museet? Museipedagog och Förskollärare Britt-Marie Borgström berättar om processen och effekterna av att Jamtli Öppna förskola har fått efterföljare på andra orter i Jämtland. 

Britt-Marie Borgström, Stiftelsen Jamtli
 
Spår 7 15.15-17.00 | Konstateljén, Jamtli
Sagobygden goes Unesco | Sagobydgen
med efterföljande workshop
Sagomuseet, som ingår i Sagobygden, har inte de klassiska fysiska samlingarna, utan samlingarna finns inom oss, som berättare, inom de vi möter. Vi använder folksagan och sägnerna och livsberättande som verktyg för att nå olika mål. Det kan vara med elever för att klara skolans läroplan, det kan vara med dementa för att nå minnen, det kan vara med studenter på förskoleutbildningen osv. Med den muntliga berättartraditionen som verktyg blir det ett lustfyllt lärande. Vi förmedlar detta kulturarv på många olika sätt, genom Ljungby berättarfestival, genom Sagomuseets stora pedagogiska verksamhet (från 8 månader till de med demens), genom sägenplatser i landskapet. Det är just vår metod om hur vi arbetar som blivit nominerat till Unesco.
Meg Nömgård, Sagobydgen

  

Tillbaka till program