loading   Laddar sida...

Välkommen till seminarie om familjemedlemmars rätt till förmåner vid utlandsarbete!

Den 6 mars är du varmt välkommen till ett seminarium med Ernst & Youngs Human Capital-avdelning i Malmö. 
Vi kommer att diskutera de problem som kan uppstå i samband med att familjemedlemmar följer med på en utsändning eller lokalanställning utomlands. Vi går också igenom hur man undviker problem i form av bland annat återbetalningsskyldighet och förlorad pension.

Områden för familjemedlemmar som vi kommer att behandla är:
♦ Sjukförsäkring
♦ Barnbidrag
♦ Föräldrapenning
♦ Arbetslöshetsförsäkring
♦ S1/E106, EU Kortet
♦ Utsändningsintyg/ socialförsäkringskonventioner


Vi går igenom frågeställningar för utsändningar eller lokalanställning utomlands både till och från Sverige. 

Hjärtligt välkommen med din anmälan!

Kursansvarig: Erika Sörensson, Senior Manager, Ernst & Young, tfn 040-693 1619.
Datum: Onsdag 6 mars
Tid: kl. 13.00–16.00 
Plats: Ernst & Young, Torggatan 4, Malmö
Avgift: kostnadsfritt 
För mer information kontakta Erika Sörensson via e-post eller tfn 040-693 1619.
Anmäl dig senast Fredag 1 mars. Anmälan är bindande.

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.