loading   Laddar sida...

Välkommen till seminarie Global Talent Management!

Ernst & Young Institute for Global Mobility, IGM, inbjuder dig som arbetar med personalfrågor till seminarium.
Dagens ämne kommer vara "Global Talent Management". Vi kommer ta upp de utmaningar som företag ställs inför i dag samt trender vi ser inom området.


Följande frågor tas upp
♦ Hur kan vi hantera globala respektive lokala krav?
♦ Vilken roll kan mobilitet spela i talentarbetet? 
♦ Vad efterfrågar nästa generations ledare?

Detta och mycket mer kommer vi beröra under eftermiddagen. Utrymme kommer också att ges för diskussion och erfarenhetsutbyte bland deltagarna.
 
Vi kommer även presentera resultatet från Ernst & Youngs årliga "Global Mobility Effectiveness Survey" med fokus på trender inom mobilitets området.
 
Seminariet kommer att ledas av Anna Bucht Clarke, ansvarig för Ernst & Youngs HR Advisoryrådgivning och Erika Sörensson, Senior Manager inom Ernst & Youngs Human Capitalavdelning.
 
Vi ser fram emot ett intressant seminarium och du är välkommen att höra av dig i förväg om det är några specifika frågeställningar som du vill att vi ska ta upp kring detta ämne. Seminariet inleds med lunch kl. 11.30.

Hjärtligt välkommen med din anmälan!

Kursansvarig: Anna Bucht Clarke, Senior Manager, Ernst & Young, tfn 08-520 599 14.
Datum: tisdag 19 mars
Tid: kl. 12.00–14.00. Lunch serveras från kl. 11.30.
Plats: Ernst & Young, Torggatan 4, Malmö
Avgift: kostnadsfritt 
För mer information kontakta Erika Sörensson via e-post.
Anmäl dig senast tisdag 12 mars. Anmälan är bindande.

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.