loading   Laddar sida...

Deklarationsfrukost

Den 14 mars är du välkommen till vårt årliga seminarium med aktuella uppdateringar och nyheter inför årets deklarationer. Våra kunniga föreläsare, som arbetar med skattefrågor för såväl små och medelstora företag som större internationella koncerner, ger dig praktiska tips och svarar gärna på dina frågor.

Program
♦ Materiella nyheter
♦ Blankettförändringar
♦ Praktiska tips och vanliga fel
♦ Hantering av underskott
♦ Hantering av koncernbidrag
♦ Utformningen av s.k. öppna yrkanden för att minska riskerna för skattetillägg
♦ Nya regler fr.o.m. 2013

Kursansvarig: Elisabeth Granhage
Datum: Torsdag 14 mars 2013
Tid: Kl. 07.30-10.00. Frukost serveras från kl. 07.30 och seminariet börjar kl. 08.00.
Plats: Ernst & Young, Odinsgatan 13, Göteborg
Avgift: Seminariet är kostnadsfritt. 
Anmäl dig senast den 11 mars via e-post till siv.christianson@se.ey.com eller per telefon 031-63 78 51.
Anmälan är bindande.

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.