loading   Laddar sida...

Välkommen till deklarationsseminarie!

Inför årets deklarationssäsong bjuder Ernst & Youngs skatteavdelning in dig till ett frukostseminarium.

Under seminariet går vi igenom nyheter inför årets deklaration med särskild tyngd på deklarationsblanketterna. Dessutom får du information om vilka nya skatteregler som gäller vid 2013-års taxering.

Frukostseminariet vänder sig till dig som arbetar med skatt och redovisning. Vi ser fram emot många frågor som vi gärna besvarar under seminariet.

Hjärtligt välkommen med din anmälan!

Kursansvarig: Nina Larsson, Senior Manager, Ernst & Young, tfn 040-693 1689
Datum: Fredag 5 april
Tid: kl. 08.30–10.00 Frukost serveras från kl. 08.00
Plats: Ernst & Young, Torggatan 4, Malmö
Avgift: Seminariet är kostnadsfritt
För mer information kontakta Nina Larsson via e-post eller tfn 040-693 1689
Anmäl dig senast Tisdag 2 april. Anmälan är bindande.

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.