loading   Laddar sida...

Finansiell rapportering för stora företag

Välkommen till vårt seminarium om finansiell rapportering för stora företag. Målet är att du ska få en bra bild av vad som behöver göras under året. Vi informerar om nyheter 2013 och flaggar för vad som är på gång inför 2014 och framåt. Dessutom står våra specialister redo att svara på dina frågor.

 Områden som behandlas: 

• Nyheter inom IFRS 
• Nyheter från Rådet för finansiell rapportering 
• K3 - snart är det dags! 
 

Våra specialister Malin Rinde och Slobodan Kutlesovski, som arbetar inom Financial Accounting Advisory Services (FAAS), svara på dina frågor samt guidar oss genom regelverken under seminariet. 

Varmt välkommen!

Datum: Onsdag 18 september
Tid: Kl. 08.30–10.30. Frukost serveras från kl. 08.00.
Plats: Ernst & Young, Torggatan 4, Malmö
Avgift: Seminariet är kostnadsfritt

Sista anmälningsdag 11 september

För mer information kontakta Malin Rinde via e-post eller tfn 072 - 560 49 15 alt. Slobodan Kutlesovski via e-post eller tfn 072 - 560 49 41.

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.