loading   Laddar sida...

Välkommen till höstens ekonomi- och redovisningskurser!

23 september | Skatt

Detta är en kurs för dig som vill bli uppdaterad inom skatteområdet. Kursen består av två avsnitt. Under förmiddagen
går vi översiktligt igenom de regler som gäller för avdragsrätt särskilt vad avser kostnader för representation, sponsring, forskning och utveckling samt vissa förmåner som hälso- och sjukvård. Under eftermiddagen går vi metodiskt igenom hur en inkomstdeklaration ska upprättas och vilka regler som aktualiseras i samband med upprättandet. Kursen innehåller såväl teori som praktiska exempel och vänder sig till dig som arbetar med ekonomifrågor på ett företag.

Plats
EY:s kontor, Torggatan 4, Malmö

Tid
Klockan 08.30–16.30

Kostnad
Kostnaden för kursen är 4 000 kronor exklusive moms.
I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch
och kursdokumentation.

Sista anmälningsdag
16 september. Vänligen observera att anmälan är bindande.

Vid frågor kring kursen är du välkommen att kontakta kursansvarig: Karin Lennström via e-post

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.