loading   Laddar sida...

Välkommen till höstens ekonomi- och redovisningskurser!

24 september | Moms

Moms är kul, komplicerat och något alla företag konfronteras med. Kursen ger dig en överblick över hur momssystemet fungerar. Vi går igenom skatteplikt för varor och tjänster samt hur moms hanteras dels vid export/import, dels vid handel mellan EUländer. Vi går även igenom hur momsen hanteras inom vissa
specialområden som bygg- och fastighetsområdet. Under dagen får du flera praktiska exempel på allt från
hur du utformar en faktura och fyller i en skattedeklaration till tips på hur du på bästa sätt kommunicerar med skatteverket.

Plats
EY:s kontor, Torggatan 4, Malmö

Tid
Klockan 08.30–16.30

Kostnad
Kostnaden för kursen är 4 000 kronor exklusive moms.
I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch
och kursdokumentation.

Sista anmälningsdag
17 september. Vänligen observera att anmälan är bindande.

Vid frågor kring kursen är du välkommen att kontakta kursansvarig: Stefan Anefur via e-post

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.