loading   Laddar sida...

Välkommen till höstens ekonomi- och redovisningskurser!

3 oktober | Grundläggande företagsekonomi

Kursen vänder sig till såväl medarbetare på ledningsnivå som medarbetare med resultat- eller budgetansvar. Efter genomgången kurs ska du känna till och förstå de mest grundläggande ekonomiska termerna samt ha ökat dina baskunskaper i företagsekonomi. Kursen behandlar bland annat följande:

• Grundläggande ekonomiska begrepp
• Introduktion till redovisning
• Läsa och förstå en årsredovisning
• Finansiella nyckeltal

Plats
EY:s kontor, Torggatan 4, Malmö

Tid
Klockan 08.30–16.30

Kostnad
Kostnaden för kursen är 4 000 kronor exklusive moms.
I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch
och kursdokumentation.

Sista anmälningsdag
26 september. Vänligen observera att anmälan är bindande.

Vid frågor kring kursen är du välkommen att kontakta kursansvarig: Rune Jansson via e-post

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.