loading   Laddar sida...

Välkommen till höstens ekonomi- och redovisningskurser!

7 oktober | Upprättande av årsredovisningar

En årsredovisning är en extern rapportering som informerar externa intressenter som investerare, banker och leverantörer om bolagets finansiella ställning och resultat. Under kursen får du lära dig att upprätta en årsredovisning enligt årsredovisningslagen. Vi går även igenom sambandet mellan balans- och resultaträkning samt den information som lämnas i förvaltningsberättelse och tilläggsupplysningar.

Plats
EY:s kontor, Torggatan 4, Malmö

Tid
Klockan 08.30–16.30

Kostnad
Kostnaden för kursen är 4 000 kronor exklusive moms.
I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch
och kursdokumentation.

Sista anmälningsdag
30 september. Vänligen observera att anmälan är bindande.

Vid frågor kring kursen är du välkommen att kontakta kursansvarig: Linda Årsköld via e-post

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.