loading   Laddar sida...

Välkommen till höstens ekonomi- och redovisningskurser!

19 november | Koncernredovisning

Under kursen får du lära dig att upprätta en koncernredovisning enligt förvärvsmetoden. Vilka är de vanligaste transaktionerna? Du får även en genomgång av formella krav och regler för upprättande av koncernredovisning. Teoriavsnitt varvas med övningsuppgifter.

Plats
EY:s kontor, Torggatan 4, Malmö

Tid
Klockan 08.30–16.30

Kostnad
Kostnaden för kursen är 4 000 kronor exklusive moms.
I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch
och kursdokumentation.

Sista anmälningsdag
12 november. Vänligen observera att anmälan är bindande.

Vid frågor kring kursen är du välkommen att kontakta kursansvarig: Stefan Svensson via e-post

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.