loading   Laddar sida...

Nya skatteregler för företagare som träder i kraft redan i år

Regeringen har föreslagit nya skatteregler för delägare i så kallade fåmansföretag. Ändringen avser hur löneunderlaget ska beräknas - den i särklass viktigaste skatteposten för delägare i fåmansföretag.

Reglerna innebär väsentliga skattehöjningar för vissa företagare och för andra kan skatten komma att bli lägre. De föreslagna reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2014 men på grund av regelverkets uppbyggnad måste du redan i år planera för din skatt under år 2014.

Välkommen till EY:s skattekonsulters nyhetsseminarium där du får veta hur din skattesituation kommer att förändras från och med 2014 och vad du behöver tänka på redan i år.

Föreläsare: Tobias Wetterberg och Fredrik Andersson, skattejurister hos EY.

Datum: Fredag 27 september 2013

Tid: kl. 08.00 – 09.00, frukost serveras från kl. 07.30.

Plats: EY, Jakobsbergsgatan 24, Stockholm

Sista anmälningsdag: Tisdag 24 september

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.