loading   Laddar sida...

Effektivt pensionssparande

Du har full kontroll på ditt företag men kanske inte på hur du effektivt kan/ska finansiera din pension. Dessa frågor är ständigt aktuella och vi kommer att kort belysa de former som finns för att pensionsspara med särskilt fokus på den flexibilitet en pensionsstiftelse kan ge dig.

Föreläsare: Mikael Kahn och Fredrik Andersson. Mikael arbetar som pensionsspecialist hos EY och har specialkompetens inom tryggandefrågor med mångårig erfarenhet från skatteförvaltning, försäkringsbransch och pensionsrådgivning. Fredrik arbetar som skattekonsult hos EY med inriktning mot tillväxtföretag.

Datum: Torsdag 17 oktober 2013

Tid: kl. 08.00 – 09.00, frukost serveras från kl. 07.30.

Plats: EY, Jakobsbergsgatan 24, Stockholm

Sista anmälningsdag: Måndag 14 oktober (Registreringen är nu stängd)

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.