loading   Laddar sida...

Välkommen till ett frukostseminarium som fokuserar på K2 för fastighetsföretag och byggbolag

Nu närmar sig tidpunkten när mindre företag måste välja mellan regelverken K2 och K3 för sin redovisning. Det är en viktig händelse som påverkar ditt arbete. K3 är det principbaserade huvudregelverket medan K2 är mer regelstyrt och innehåller handfasta förenklingsregler. Vad gäller för dig?
 
Under seminariet kommer vi även att belysa skillnaderna mot dagens normgivning och mot K3.
 
K2 är angeläget för dig som är…
• CFO
• Ekonomi- och redovisningsansvarig
• Ekonomi- och redovisningsmedarbetare
 
Föreläsare under detta seminarium är...
• Ingemar Rindstig är EY Nordic Real Estate Leader och ingår i Fastighetsägarnas och SABOs redovisningsråd. Ingemar är specialiserad på fastighets- och byggområdet med omfattande erfarenhet.

• Fredric Hävrén har över 14 års erfarenhet från revision av fastighetsbolag och är strukturkapitalansvarig för EY Real Estate.

• Ulf Strauss är verksam som revisor inom EY sedan 23 år och har bred erfarenhet av medelstora företag och ägarledda koncerner. Ulf undervisar även vid Stockholms universitet.  
 
Varmt välkommen!
 
Datum: Onsdag 6 november
Tid: kl. 8.00 - 9.00, Frukost serveras från kl 07.30
Plats: EY, Jakobsbergsgatan 24, Stockholm
För mer information kontakta Eva Köning via e-post eller 08- 520 580 70.
Anmäl dig senast 1 november

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.