loading   Laddar sida...

Medlemstidningar och organisationstidskrifter – moms

Seminariet är inställt!

Momshanteringen kring medlemstidningar upplevs många gånger som komplex och svår att förstå. Det beror på att det finns en mängd olika regler som gäller för olika situationer. Den röda tråden är att man en gång i tiden ville särbehandla den ideella sektorn och minimera momskostnaden för medlemstidningar. Med tiden har ideella organisationer börjat organisera sig kring produktionen av en medlemstidning med t.ex. egna servicebolag eller andra externa leverantörer som tar hand om allt från texter/bilder, framställning och distribution.  Detta och andra faktor påverkar hur momsen ska hanteras hos olika aktörer kring produktion, framställning och distribution av en medlemstidning.

Frågor man ställs inför är t.ex.:

• Vilka krav uppställs för att en tidning ska utgöra en medlemstidning eller organisationstidskrift?
• Hur hanteras momsen vid försäljning av hela upplagan till en utgivare?
• Har ett servicebolag alltid avdragsrätt för moms i samband med produktion av en medlemstidning?
• Ska annonsackvisitören aldrig fakturera sina tjänster med moms?
• Vad är en framställartjänst?
• Kan momsfria framställartjänster faktureras utan moms oavsett om det sker till utgivaren eller inte? 

Frågorna kan bli många och för att reda ut begreppen bjuder EY in till ett seminarium där vi tar upp problemställningar kring moms och medlemstidningar/organisationstidskrifter. Under seminariet gör vi en genomgång av gällande regler och vi varvar diskussion med konkreta exempel. Vi hoppas med denna genomgång lyfta fram möjligheter och fallgropar kring medlemstidningar och organisationstidskrifter.

Föreläsare: Lena Westfahl och Sarah Ammar, EY
Datum: Tisdag 19 november
Tid: Kl. 09.00 - 12.00
Plats: EY, Jakobsbergsgatan 24, Stockholm
Kostnad: 2 200 kr/person exkl moms, anmälan är bindande.
Frågor: Kontakta Karolina Jaroszewska, Tfn: 072-577 81 34 

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.