loading   Laddar sida...

Välkommen till Human Capitals frukostseminarium 9 januari 2014

Information om upprättande av årets kontrolluppgifter –
Arbetar du eller någon av dina medarbetare med personalfrågor och rapportering av löner och förmåner?

 
Välkommen till ett frukostseminarium kring regelverket rörande kontrolluppgifter för 2013 och nyheter inför 2014 och framåt! Seminariet har fokus på skatteregler för utlandspersonal. Under seminariet behandlas bland annat följande frågor: 
 
 • Vad är viktigt att tänka på inför inlämnandet av kontrolluppgifter för 2013?
 • Vilka frågor är särskilt viktiga vid rapportering för utlandspersonal?
 • Vilka nyheter för 2014 påverkar rapporteringen av lön och förmåner?

Tid och datum
9 januari 2014  
kl. 8.30 - 9.00 Frukost 
kl. 9.00 - 10.30 Seminarium 
 
 
Plats 
EY, Jakobsbergsgatan 24,
Stockholm  
 
Begränsat antal platser.
Seminariet är kostnadsfritt.

Frågor? 
Har du frågor eller vill veta mer? 
Kontakta Diamantine Abrahamsson 
Tfn: 08-520 591 70
 


Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.