loading   Laddar sida...
 

Framgångsrik Transfer Pricing

Den 27 mars är du välkommen till ett seminarium om transfer pricing. Transfer pricing är kanske den enskilt viktigaste skattefrågan för många företag med verksamhet utomlands.

Vi kommer denna gång att fokusera på de utökade dokumentations- och rapporteringskrav som föranletts av OECD:s senaste förslag om "Country by country reporting".

OECD publicerade under förra året en Action Plan i syfte att komma tillrätta med skatteplanering, och som en del i detta större projekt även ett White Paper med förslag på utökad dokumentationsplikt för gränsöverskridande koncerninterna transaktioner.

I kölvattnet av dessa rapporter kom i januari ett nytt förslag om en s.k. "country by country reporting template" som kortfattat kan beskrivas som en mall där en rad olika typer av potentiellt känslig data ska presenteras av samtliga företag som ingår i en multinationell koncern.

OECD föreställer sig en snabb implementering av det nya förslaget, som kan komma att påverka er transfer pricing-dokumentation redan från 2015. Eftersom förslaget i sin nuvarande form kommer ställa stora krav på översyn av såväl transfer pricing-modeller som de rapporteringsverktyg ni idag använder, är det läge att redan nu börja förbereda sig.

Förutom ovanstående kommer vi även att diskutera internationella nyheter inom transfer pricing- och internationell beskattning.

Vi ser fram emot ett intressant och tankeväckande seminarium som kan öka dina möjligheter till ett framgångsrikt arbete med transfer pricing.

Kursansvarig: Ulrika Eklöf, Partner EY

Datum: 27 mars 2014
Tid: kl.08.30 - 10.00 Kaffe och fralla serveras från kl.08.00
Plats: EY Malmö, Torggatan 4
Avgift: Vi bjuder på seminarium och frukost

För mer information kontakta:
Fredrik Hillälv, EY fredrik.hillalv@se.ey.com eller Per Nyström. EY. per.nystrom@se.ey.com

Anmäl dig senast måndag 24 mars genom att klicka på denna länk. Anmälan är bindande.

 

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person.

Ernst & Young AB