loading   Laddar sida...Vattendagarna 2017

Hållbara vatten - Hur skapar vi en blågrön infrastruktur med bevarad biologisk mångfald?
14-16 november i Halmstad


 
Svenska Föreningen för Limnologi i samverkan med Länsstyrelsen i Halland och Hushållningssällskapet i Halland inbjuder till Vattendagarna 2017 i Halmstad. 

Arbetet med att förvalta och vårda våra vatten är nu inne i en dynamisk fas. Vi står inför stora utmaningar och det finns fortfarande ett stort behov av åtgärder för att förbättra vattnens status. Samtidigt har vi aldrig haft så mycket kunskap om våra vattenmiljöer eller tillgång till så stor verktygslåda för att förbättra förutsättningarna och vända utvecklingen för våra akvatiska ekosystem.

Hur ska vi tänka och hur kan vi skapa en fungerande grön och blå infrastruktur för den biologiska mångfalden och samtidigt förbättra ekosystemtjänsternas funktion genom ökad hänsyn?

Kom till Halmstad, 14-16 november, och lyssna på några av våra mest framstående experter och beslutsfattare inom vattenmiljöområdet. Lär av deras erfarenheter, ta del av de bästa verktygen och få ny inspiration!

Varmt välkommen!
 

 

  Program
Svenska Föreningen för Limnologi | Niclas Bäckman 
Email: Niclas.Backman@lansstyrelsen.se

Konferensadministration
Meetagain | Stockholm | Sweden
Telefon 08 664 58 00 | email: support@meetagain.se