loading   Laddar sida...

 

 
   

Preliminärt program 
Moderator: Mia Berglund Ahlstrand, Tillväxtverket 
 

09:00

Fika och registrering

10:00 

Inledning Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket

 
 

Presentation av Företagens villkor och verklighet 2017, Sveriges största företagarundersökning, Olof Dunsö, analytiker Tillväxtverket. Rapporten kommenteras av Tim Brooks, avdelningschef Tillväxtverket

 

Samtal om företagens villkor och verklighet: Erik Bergkvist, Region Västerbotten, Maria Stenberg, Region Norrbotten, Karina Folkesson, Västerbotten Svenskt Näringsliv, Johanna Palmér, Östsvenska Handelskammaren, Patrik Nilsson, Företagarna samt Tim Brooks, Tillväxtverket 

 

Vad vet vi om företagens finansieringsbehov och efterfrågan av finansiering?
Göran Hallin, 
analysföretaget Kontigo och Susanne Olofsson, Susanne Olofsson AB/Kontigo presenterar en studie om hur små och medelstora företag i mellersta Norrland upplever tillgången på finansiering. Studien kommenteras av Jenny Stark Molvin, Kapitalförsörjning Tillväxtverket

12.00

Lunch
 

13.00

Hur ser utbudet av offentlig finansiering ut idag? Agerar staten marknadskompletterande? Jenny Stark Molvin, Kapitalförsörjning Tillväxtverket ger kartbilden av statlig finansiering

 

En storbanks perspektiv på kapitalförsörjning till små och medelstora företag, Mikael Carlson, Kreditansvarig Region Norr SEB, Fredrik Stenling, Kontorschef Nordea

 

Så kompletterar Saminvest marknaden genom riskkapital, Katarina Green, kommunikationschef Saminvest AB 

 

Möter utbudet den efterfrågan som finns hos företagen? Finn Persson, Spintop ventures, Lars-Olov Söderström, Norrlandsfonden, Niklas Jonsson, Almi, Katarina Green, Saminvest, Göran Lättman, Tillväxtverket


Summering av dagen, Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket

15.00

Avslutning med gemensam fika och mingel 

 

 

 


Start

Anmälan*

Program

Talare

Plats
*Anmälan är stängd
 
 

Vid frågor om Stora Tillväxtdagen 2017 kontakta:

Tillväxtverket 

Carl-Johan HedströmMarie Berglund Ahlstrand
 

Deltagar- och anmälningssupport

Meetagain
Tfn 08 664 58 00 | epost: tillvaxtverket@meetagain.se


Meetagain | Råsundavägen 13 | SE-169 67  Solna | 08-664 58 00 | mail@meetagain.se
Konferensadministration för Stora Tillväxtdagen 2017 | tillvaxtverket@meetagain.se