loading   Laddar sida...
Dataskyddsförordningen (GDPR)
För att du ska kunna delta på Almis seminarier behöver vi samla in vissa personuppgifter om dig. Vi behöver samla in uppgifter såsom namn, e-postadress, mobiltelefon, adress och postadress för att kunna ta emot dig, administrera din anmälan, skicka bekräftelsemeddelande om att du är anmäld eller inte samt eventuellt fakturera dig anmälningsavgift.
 
Almi kan även komma att skicka information till din mejladress om sina produkter, tjänster, marknadsföringsmaterial samt inbjudningar till seminarier, events och webinar. Du kan när som helst avregistrera din mejladress genom att klicka på avregistreringslänken som finns i samtliga mejlutskick från Almi.

Almi är ett statligt ägt bolag vilket medför att vi har krav på oss att följa upp och redovisa resultatet av samtliga aktiviteter enligt anvisningar från våra ägare. Uppföljning och redovisning sker på en aggregerad nivå, men innebär att Almi i samband med din anmälan till seminariet måste samla in information om du är man eller kvinna (juridisk könstillhörighet) samt även ditt personnummer.
 
Dina personuppgifter kommer att gallras så snart de inte behövs för ovanstående syfte alternativt i enlighet med bokföringslagens krav på bevarandetid. 
 
Dina uppgifter lämnas ej vidare till utomstående företag, organisationer eller privatpersoner.
 
Klicka i rutan för att bekräfta att du har tagit del av informationen om hur vi behandlar dina personuppgifter.
 
Du har rätt att begära registerutdrag över vilka personuppgifter Almi behandlar om dig, du har även rätt att begära att dina uppgifter rättas om det är så att du anser att de inte är korrekta. När det gäller önskemål om att personuppgifter ska raderas, kan du även begära detta såvida de inte utgör en nödvändig del av ett beslutsunderlag eller på annat sätt behövs för att Almi ska kunna uppfylla sina rättsliga förpliktelser. Du har också rätt att begära begränsning av behandling i samband med att du har begärt rättelse/korrigering av eventuella felaktiga uppgifter och du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring samt för behandling som grundar sig på intresseavvägning/berättigat intresse.