loading   Laddar sida...
Dataskyddsförordningen (GDPR)
Almis verksamhet är offentligt finansierad vilket medför att vi har krav på oss att följa upp och redovisa resultatet av samtliga aktiviteter. För att kunna göra uppföljning behöver vi registrera personnumret och därför måste det anges vid anmälan. Då du skickar en anmälan till Almi Företagspartner registreras dina personuppgifter i vårt on-line baserade registreringssystem. Informationen lagras i en databas och gallras i enlighet med Almis gallringsregler.
 
Vi behöver ditt samtycke för att kunna administrera din anmälan. Genom att du samtycker till villkoren i denna text godkänner du att Almi får samla in, behandla och använda dina personuppgifter i syfte att behandla din anmälan. Dina uppgifter lämnas ej vidare till utomstående företag, organisationer eller privatpersoner. Klicka i rutan för att ge ditt samtycke om du förstår och godkänner villkoren.
Vill du veta mer om din rätt enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)? Läs vidare på www.datainspektionen.se