loading   Laddar sida...

 

Välkommen till Museernas Vårmöte 2018!


I Sveriges Museers framtidsdokument är ekonomi ett av fyra fokusområden. Museerna är viktiga mötesplatser och vitala delar av en offentlig, kulturell infrastruktur. Sedan augusti förra året har vi en museilag som sätter ljuset på museerna som oberoende kunskaps- och bildningsinstitutioner. Museerna är reseanledningar och besöksattraktioner som ger en samhällsekonomisk effekt på flera miljarder. Många museer arbetar aktivt med att utveckla verksamheten för att stärka ekonomin. Svenska museer är välbesökta och eftertraktade vilket inte minst ständigt ökande besökstal vittnar om. Europabarometern om européerna och kulturarvet som publicerades i november 2017 visar att 80 procent av svenskarna har besökt ett museum eller galleri det senaste året, att jämföra med det europeiska snittet på 50 procent.

2018 är det valår i Sverige och dessutom europeiskt kulturarvsår så i år vi tar tillfället i akt att lyfta museifrågorna i den politiska debatten. Under Vårmötet finns möjlighet till kompetensökning och inspiration inom ekonomi, affärsutveckling och samarbete.
I år går vårmötet av stapeln i Malmöregionen och vi ser tillsammans med årets värd Malmö Museer fram emot tre intensiva dagar med en rad intressanta programpunkter, seminarier och workshops.

Maria Jansén, ordförande Sveriges Museer och Mats Persson, generalsekreterare Sveriges Museer

 

Hjärtligt välkommen till Malmö och Skåne!

Katarina Carlsson, museichef, Malmö Museer hälsar välkommen till årets Vårmöte i Malmö ...

 

Museernas Vårmöte 17-19 april 2018 i Malmö arrangeras av 

Sveriges Museer och Malmö Museer

 

Medarrangörer

Dunkers kulturhus, Helsingborgs museer, Kulturen, Klostret i Ystad, Landskrona museum, Malmö Konstmuseum, Regionmuseet Kristianstad, Skissernas museum, Statarmuseet i Skåne, Trelleborgs museum, Uppåkra Arkeologiskt Center, Wanås Konst, Ystads konstmuseum och Österlens museum

 

Tack till 

 Malmö stad, Region Skåne, Event in Skåne, Skånetrafiken, MTAB, Livsmedelsakademien - utan ert stöd hade inte konferensen kunnat genomföras på detta sätt!
 


 


 


 

foto: Johanna Rylander/Malmö Museer

VÅRMÖTE 2018
Sveriges museer i samarbete med Malmö museer och flera andra skånska museer