loading   Laddar sida...

VETENSKAPLIGT FORUM
9-10 oktober 2018

Svenska palliativregistret - en guldgruva för forskning 
LUX, Helgonavägen 3, Lund 

Anmäl mig

Välkommen till två innehållsrika dagar med temat ”Svenska Palliativregistret”.
Tillsammans kommer vi att diskutera validitet och täckningsgrad samt låta oss inspireras till forskning med registret som grund. Vi erbjuder en unik möjlighet att utbyta erfarenheter och idéer samt formulera önskemål om registret i framtiden. 

Vetenskapligt Forum vänder sig till dig med intresse av registret som forskare, kliniskt verksam, chef eller ledare. 
Programmet består av föredrag av företrädare för Svenska Palliativregistret, goda exempel från andra register och gruppdiskussioner.

Gemensam middag ingår i programmet. 

Vetenskapligt Forum arrangeras av Palliativt Utvecklingscentrum vid Lunds Universitet och Region Skåne i samverkan med Svenska Palliativregistret. 

Carl Johan Fürst
Professor, överläkare

Mail: carl_johan.furst@med.lu.se
Tel. 0708-747600 

Maria Schelin
Med.dr., epidemiolog 

Mail: maria.schelin@med.lu.se
Tel. 0722-059777