loading   Laddar sida...
 
 

Ideellt Forum den 21 november 2018 

 
Ideellt Forum är ett samarrangemang av Ideell Arena, PwC och Swedbank som anordnas årligen. Vi belyser och diskuterar aktuella frågor inom den ideella sektorn och vår ambition är att det ska vara en mötesplats för forskare, praktiker och företrädare inom sektorn att träffas och utbyta erfarenheter. Ideellt Forum anordnas för 17:e året i rad. 

På Ideellt Forum uppmärksammas även framstående redovisningar i den ideella sektorn genom att utmärkelsen ”Årets redovisning i den ideella sektorn” delas ut. PwC instiftade utmärkelsen för att lyfta fram goda exempel och förbättringsområden för att inspirera organisationer att utveckla sina redovisningar. I år är det också första året som det är krav för större organisationer att presentera en hållbarhetsrapport. Förutom utmärkelsen "Årets redovisning i den ideella sektorn" kommer vi därför särskilt uppmärksamma detta genom att dela ut ett hedersutnämnande till den organisation som bäst presenterar resultat och effekter av sitt hållbarhetsarbete i hållbarhetsrapporten.

En nyhet för i år är att det finns möjlighet att kombinera de olika förmiddagspassen. Ni kan välja en kombination av PwC:s och Swedbanks seminarier under förmiddagen om så önskas. 

En annan nyhet i år är att vi kommer att ha ett längre frukost mingel med en talare.


 
08.00      Frukostmingel 


Välkomna till frukostmingel med kaffe och smörgås. Mellan kl 8.00-9.00 finns möjlighet att erhålla feedback på sin redovisning för de som har skickat in sitt bidrag till utmärkelsen ”Årets redovisning i den ideella sektorn”.


08:45      Johan Sverker från PwC berättar och diskuterar kring studie och rapport som släppts tillsammans med FRII kring ” Ideella sektorns ledares syn på förutsättningar och framtid”. 
 

Årsredovisningsseminarium - PwC 

 
09.30      Årets redovisning i den ideella sektorn 

Vad kan vi lära av varandra? I år är det första året som krav på att upprätta en hållbarhetsredovisning finns för större organisationer. Vi har hållbarhetsrappportering och hur organisationer väljer att redovisa sina uppnådda resultat med nyckeltal som fokus i vår genomgång. 

PwC:s expert på hållbarhetsrapportering, Jenny Norbrand, går igenom grunderna för hållbarhetsrapportering och vilka områden de stött på som främst utmanade vi upprättandet av rapporten. Med tyngdpunkt på hållbarhetsrapportering och organisationers sätt att visa uppnådda resultat med nyckeltal diskuterar Veronica Carlsson och Maria Fränne från PwC vidare och visar goda exempel och erfarenheter ur årets bidrag samt berättar om bedömningsprocessen för utmärkelsen årets redovisning. 10.30      Paus med liten förfriskning 


10.45      Hur upprättar man en lyckad årsberättelse? 

Vi har bjudit in två organisationer för att berätta om sina processer för att upprätta årsberättelse och årsredovisning. När börjar det planeras, vilka i organisationen är delaktiga, hur kommer de i mål i tid? Vilket värde ser de i att ha en berättande och professionell årsberättelse och hur vägs det mot de resurser som krävs för att ta fram redovisningen. 

Två organisationer som har varit finalister i ”Årets redovisning inom den ideella sektorn” vid ett flertal tillfällen berättar om sin process. 

Vi avslutar med att belysa status kring möjlighet att lämna in sin årsredovisning digitalt. När är det möjligt att signa sin årsredovisning helt elektroniskt i Sverige? 11.45      Lunch 
 

Ideella organisationers juridik - utmaningar och stöd - Swedbank 


09:30      Testamentsgåvor - hur blir det som testator vill och 
                som den ideella organisationen önskar 


Hur undviker man oklarheter i ett testamente? Vill testator ge en ändamålsbestämd gåva till den ideella organisation eller vill testator att det ska bildas en stiftelse som ska förvaltas av den ideella organisationen? Blir det någon skillnad? Ulrica Sidenqvist, stiftelsejurist på Swedbank, ger goda råd om vad en testator kan och bör tänka på för att undvika att ett testamente blir oklart, så att fokus istället kan läggas på att dela ut pengarna i enlighet med testators önskan. 

 
10.30      Paus med liten förfriskning 


 
10.45      Allmänt kring föreningens juridik – viktigt att
                beakta 


Vad är det för regler som gäller för ideella organisationer? Till skillnad mot vad som gäller för t ex aktiebolag så finns det ingen lag om ideella föreningar. Därmed är det inte alltid enkelt att ta reda på och förstå vad som gäller i olika situationer. Vad gäller till exempel angående firmateckning samt ansvar respektive befogenheter för styrelseledamöter? Maria Olausson, jurist på Swedbank, reder ut begreppen och lär oss att orientera oss bland regler om ideella föreningar. 

 
11.15      Uppföljning av GDPR – erfarenheter efter ett
               halvår


Få regelverksförändringar har lett till så omfattande insatser som GDPR. Inte minst för många ideella organisationer har reglerna inneburit genomgripande förändringar. Hur har GDPR tillämpats i verkligheten? Kan man skönja någon praxis i olika situationer? Karolina Hedin, Privacy Officer på Swedbank, berättar om erfarenheter från det första halvåret med GDPR. 

 
11.45      Lunch 
 

Frihet och ansvar för ideella organisationer – en större berättelse om tillit och kontroll i samhället 

 
12.30      Registreringen öppnar 

 
13.00      Välkomna! 


Moderator Anna Carlstedt, Ideell Arena 


 
13.15      Hur är det med tilliten i ideell sektor? 

Föreläsning av Lars Trägårdh, professor i historia, Ersta Sköndal Bräcke högskola. 

Samtidigt som Sverige ofta utmärker sig som ett land med hög tillit ser vi en trend med allt mer kontroll och redovisning i samhället. Utifrån nya studier om hur tilliten till varandra förändrats talar Lars Trägårdh om en växande spänning mellan kontroll och tillit i samhälle och organisationer. Detta menar Trägårdh väcker frågor om vilket samhälle Sverige ska vara – och vad ideella organisationer går i bräschen för. 
Efter föreläsningen följer erfarenhetsutbyte i grupp. 14.30      Kaffe 

 
15.00      Vad gör kontrollsamhället med ideella organisationer? 

Föreläsning av Susanne Wigorts Yngvesson, professor i etik, Enskilda Högskolan Stockholm. 

Vad innebär granskning av ideella organisationer i dag? Och vad skulle det kunna betyda för medborgarnas vilja att organisera sig och ett engagemang i förening? I detta pass utmanas vi av Susanne Wigorts Yngvesson, som till vardags forskar och undervisar i etik, teologi och mänskliga rättigheter, kring ideella organisationers vägval när det gäller till synes allt växande krav på dokumentering, transparens och mätning. 
Efter föreläsningen följer erfarenhetsutbyte i grupp. 16.15      Kort paus 

 
16.30      Årets redovisning i den ideella sektorn 2018 


Prisutdelning av utmärkelsen ”Årets redovisning i den ideella sektorn”. Anna Carlstedt, Ideell Arena, intervjuar pristagaren och representant från juryn. 

 
17:00      Ideellt Forum 2018 slutar – på återseende!
 
Plats
Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm 

Tider
Ideellt Forum
08.00-17.00 (+frukostmingel och lunch)

Årsredovisningsseminarium - PwC
09.30-11.45 (+lunch)

Ideella organisationers juridik - utmaningar och stöd - Swedbank 
09.30-11.45 (+lunch)


Frihet och ansvar för ideella organisationer - en större berättelse om tillit och kontroll i samhället. 
13.00-17.00 

Sista anmälningsdag 18 november 

 
Varmt välkommen!