loading   Laddar sida...

 

Yrkesutbildningens år 2016 och ett besök på EuroSkills och Yrkes-EM i Göteborg har genomsyrat många skolors arbete med att rusta eleverna för att gör väl underbyggda studie- och yrkesval. Nu fortsätter det arbetet. Men hur gör vi?

Skolverket erbjuder, i samarbete med GR Skola Arbetsliv och Arbetsförmedlingen, Utbildningspaketet skola-arbetsliv för att utveckla arbetet med att integrera studie- och yrkesvägledning och skola-arbetsliv i undervisningen.

Genomför utbildningen tillsammans
Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar och alla behövs. Utbildningen vänder sig till lärare, skolledare samt studie- och yrkesvägledare. Ni deltar gruppvis från skolan för att gemensamt utveckla arbetet i verksamheten.

Vad vill ni utveckla på er skola?
Behöver ni arbeta fram konkreta undervisningsupplägg eller en plan för studie- och yrkesvägledning? Eller har skolan en plan som behöver implementeras och förankras? Utbildningen utgår från och anpassas efter era behov och förutsättningar. Mer information finns här.

Upplägg:
Två gemensamma utbildningsdagar. Däremellan tre tillfällen med processledare från Karlstads universitet (fysisk träff eller på distans). Processutbildningen är kostnadsfri.

Tid och plats:
1 mars 2017 kl. 08.30–15.30, Lindholmen Conference center, Göteborg
19 sep 2017 kl. 08.30–15.30, Ullevi Lounge, Göteborg

Målgrupp: Skolledare, lärare och studie- och yrkesvägledare i gymnasiet och grundskolan

Anmälan: Via anmälningssidan

Kontakt:
Emma Theiland Nilsson, GR Skola Arbetsliv
emma.theiland-nilsson@grkom.se

Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR | Anders Persongatan 8, Göteborg 
Tel: 031- 335 50 00 | 
Hemsida: www.grkom.se