loading   Laddar sida...
                   

 

Ny som Chef –
Utvecklande ledarskap

Programmet för dig som vill utveckla ditt personliga och hållbara ledarskap

Målet med programmet
Framtidens Ledares mål med programmet Ny som Chef – Utvecklande ledarskap (UL) är att du ska utveckla ditt personliga ledarskap och därigenom utveckla medarbetarna för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen. För att kunna leda andra, är det viktigt att kunna leda sig själv, för att därefter kunna leda verksamhet. Programmet vill ge dig som deltagare en god grund för ditt ledarskap, att du ska känna dig säker och trivas i chefs-/ledarrollen. Ett övergripande mål med Ny som Chef – UL är framtagande av din individuella ledarplattform.

Innehållet i Ny som chef – UL tar avstamp i bland annat Susan Wheelans teori om effektiva team och försvarshögskolans modell för Utvecklande ledarskap.

Upplägg och omfattning

 • 10–12 månaders utvecklingsprogram
 • Totalt 26 dagar varav:
  13 utbildningsdagar i grupp, ca 2 dagar/ månad, varav två på internat och en uppföljningsdag efter avslutat program.
  Övriga dagar träffas gruppen i GR:s lokaler på Anders Personsgatan, Göteborg
  3 dagar Utvecklande ledarskap (UL) grundkurs + fördjupning
  10 dagar (två veckor) skuggning av erfaren chef

Kostnad
• 49 500 kr exkl. moms.
Tider Ny som chef – Utvecklande ledarskap 2017–2018

 • 30 aug ............ PROGRAMSTART
 • 18–19 sep...... kurs i UL (internat)
 • 24 okt ............ UL fördjupning
 • 13–14 nov
 • 11–12 dec
 • 16–17 jan ...... INTERNAT
 • 20 feb
 • 19–20 mars
 • 18 april
 • 15 maj............ AVSLUTNING
 • våren 2018..... Skuggning
 • hösten 2018... Återträff

Kursledning
Christina Täng och Eva-Lena Johannesson.
Kontakt:

Anmälan till Ny som Chef – Utvecklande ledarskap 2017 via anmälningssidan
Sista anmälningsdag: 26 maj 2017

Anmälan är bindande efter bekräftad plats i programmet. Anmäld plats kan dock överlåtas till annan person inom förvaltningen.

Kontakta oss om du vill kontaktas inför kommande program eller stå på reservlista

Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR | Anders Persongatan 8, Göteborg 
Tel: 031- 335 50 00 | 
Hemsida: www.grkom.se