loading   Laddar sida...
                        

Kraven på tekniska kunskaper ökar i många branscher, inte minst inom industrin.
Därtill är Skolverkets vision för 2022 att alla barn och elever ska utveckla adekvat digital kompetens. Hur kan arbetslivet och skolan samverka för att morgondagens arbetskraft ska få med sig de verktyg som krävs på en arbetsmarknad som kännetecknas av digitalisering och ny teknik?

Du som är studie- och yrkesvägledare välkomnas till ett frukostmöte för att såväl inspireras av elever som berättar om sina goda erfarenheter av samverkan som att få information om vilka satsningar Skolverket gör på teknikutbildningar och kompetensutveckling. Du ges också möjlighet att lyssna till vilka
tankar arbetslivet och Arbetsförmedlingen har kring vilka kompetenser som efterfrågas och hur samverkan kan främja matchningen mellan utbildningar och arbetsmarknadens behov.

Tid och plats: Torsdagen den 11 maj kl. 08.00-10.00 (frukost serveras från 07.45)
Göteborgsregionens kommunalförbund, Anders Personsgatan 8
Målgrupp: Studie- och yrkesvägledare inom alla skolformer
Arrangör: GR Skola Arbetsliv och Teknikcollege Göteborgsregionen
Anmälan: Via Anmälningssidan Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.
Kontakt: Emma Theiland Nilsson emma.theiland-nilsson@grkom.se GR Skola Arbetsliv

Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR | Anders Persongatan 8, Göteborg 
Tel: 031- 335 50 00 | 
Hemsida: www.grkom.se