loading   Laddar sida...

 

Jag vill bli skolledare!?  4.0               

TYCKER DU ATT SKOLLEDARSKAP verkar spännande och utmanande?
Har du funderat på att gå in i en skolledarroll, men ännu inte bestämt dej?

Utvecklingsprogrammet ”Jag vill bli skolledare!?” vänder sig till dej som vill och har potential att vidareutvecklas i din yrkesroll, och som är nyfiken på vad det innebär att arbeta som skolledare.
Programmets upplägg ska också ses i ljuset av kommande rekryteringsbehov av skolledare
– en satsning på ökad skolledarkompetens är en god strategisk satsning för framtiden.

UPPLÄGG
Varje utbildningstillfälle innefattar föreläsningar, övningar och reflektionsuppgifter som bidrar till deltagarnas förståelse för chefskapet.
Utbildningen ska ge deltagarna en konkret bild av chefskapet, varför vissa moment genomförs av aktiva chefer och andra personer med funktioner som är viktiga i en chefs vardag (t.ex. personer inom Personal/HR och Ekonomi).

Mellan utbildningstillfällena genomför deltagarna processuppgifter som redovisas och diskuteras vid nästa tillfälle. Någon/några uppgifter kommer att innefatta samverkan med deltagarnas nuvarande chefer, dels för att belysa deltagarnas styrkor och utmaningar som potentiella chefer, och dels för att ge deltagarna en konkret bild av chefskapets villkor och förutsättningar.

Programmet avslutas med att varje deltagare presenterar sin ledarfilosofi kopplat till sina egna och verksamhetens villkor och förutsättningar.

MÅLGRUPP
Programmet riktar sig till personer som funderar på och bedöms som lämpliga att gå in i en ledarroll inom skola och förskola.

DATUM
Utbildningen genomförs vid sex tillfällen (heldagar) under 2017 och 2018.
De datum som gäller är:
3 oktober, 16 november, 31 januari, 27 februari, 29 mars, 3 maj.
Samtliga tillfällen hålls från kl 08.30 till 16.30.

PRIS
15 500 kr exkl. moms/deltagare.

UTBILDNINGSLEDARE/KONTAKT

ANMÄLAN OCH VILLKOR
Sista dag för anmälan: 
8 september 2017 via anmälningssidan

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan för utbildningen lämplig person inom samma organisation.
Närmaste chef ska ha godkänt deltagande i  utbildningen.

 

Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR | Anders Persongatan 8, Göteborg 
Tel: 031- 335 50 00 | 
Hemsida: www.grkom.se