loading   Laddar sida...

Välkommen till vårt storbolagsseminarium i Malmö!

Skatterevision och skatteprocess
 
Vad innebär en skatterevision för bolaget och hur kan och bör bolaget agera under revisionen? Vi har omfattande erfarenhet från rådgivning i samband med skatterevisioner inom inkomstskatt, transfer pricing och moms. Under seminariet redogör vi för de rättsliga ramarna för skatterevisionen och diskuterar kring vilka överväganden och förberedelser som är lämpliga inför och under det att Skatteverket genomför en skatterevision.

Ett annat område som ständigt är aktuellt är skatteprocess i domstol. Hur går processen till, hur lång tid tar det, när är det värt att processa, får man ersättning för sina kostnader och är Skatteverket bundna att följa domstolspraxis? Vi delar på seminariet med oss av vår mångåriga erfarenhet av rådgivning i samband med processer samt arbete vid domstol.
 
Välkommen!

 

Kursansvarig:
Tobias Ljunggren och Olof Lundqvist, skattejurister Ernst & Young i Malmö.
Datum: torsdag 21 mars
Tid: kl. 08.30–10.00. Frukost serveras från kl. 08.00.
Plats: Ernst & Young, Torggatan 4, Malmö
Avgift: kostnadsfritt
För mer information kontakta Tobias Ljunggren, via e-post eller tfn 040-693 16 92
Anmäl dig senast fredag 15 mars


Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.