loading   Laddar sida...

Programkommitté

Här ser du vilka som ingår i programkommittén och vilka professionella intressen de representerar.

Från Fysioterapeuternas kansli medverkar

 

Andre Nyberg

Disputerad fysioterapeut och anställd som lektor vid enheten för fysioterapi vid Umeå universitet. Har sedan tidigare en magisterexamen i idrottsmedicin, och en magisterexamen i fysioterapi samt en kandidatexamen i idrottsvetenskap. Är för närvarande tjänstledig från min tjänst som lektor och arbetar som postdoktor vid Umeå universitet (50%) samt vid Laval University, Quebec, Kanada (50%). Forskar om muskelfunktion, fysiska tester och fysisk träning, specifikt styrketräning, hos personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Driver för närvarande ett forskningsprojekt som syftar till att ta fram kliniskt relevanta, valida och reliabla sätt att mäta lårmuskeluthållighet vid KOL. Är även delaktig i ett e-hälsoprojekt som syftar till att underlätta implementering av evidensbaserade hälsofrämjande insatser för personer med KOL samt ett projekt som undersöker intramuskulära och funktionella effekter av högrepetitiv styrketräning vid KOL. Sitter med som suppleant i styrelsen för sektionen för andning och cirkulation.

 

Anna Wänerhag

Ledamot i sektionen för Fysisk aktivitet och idrottsmedicin. Privatpraktiker och klinikägare i Malmö sedan många år tillbaka. Jobbar kliniskt med ortopedisk medicin och idrottsmedicin både på kliniken och ute på idrottsfältet. Sitter i medicinska kommittén i Svenska klätterförbundet och Karateförbundet. Jobbar både i specialförbund-RF men även ute i föreningar och klubbar, med skadeförebyggande arbete samt hanterande av idrottsskador.

 

Emma Swärdh

Främjande av fysisk aktivitet, Levnadsvanor, Beteendeförändring, Reumatologi

 

Eva Rasmussen Barr

Ländryggssmärta med fokus på prevalens, riskfaktorer samt undersökning och behandling vid muskuloskeletal smärta. Även ledarskap och professionsutveckling.

 

Ingrid Gulde

Jag jobbar på Södertälje sjukhus ASIH (avancerad sjukvård i hemmet), är specialist i onkologi och är lymfterapeut. Svullnadsproblematik och smärtbehandling är intresseområden liksom det holistiska synsättet och teamarbetet som präglar den palliativa vården.

 

Kristina Areskoug-Josefsson

Reumatologi, sexologi, barnobesitas, men även förbättringsarbete och klinisk forskning.

 

Mari Lundberg

Jag heter Mari Lundberg och är fysioterapeut och docent i fysioterapi. Jag brinner för att fysioterapeuters kompetens ska bli mer synligt i samhället. För att nå det målet arbetar jag med undervisning, bedriver klinisk forskning och engagerar mig i samhällsdebatten.

Mitt forskningsområde är smärta, med särskilt fokus hur vi får människor att vara fysiskt aktiva trots sin smärta. Jag är specialist inom ortopedisk kirurgi och har arbetat kliniskt inom primärvård, ortopedisk sluten och öppenvård, reumatologi och idrottsmedicin. Sedan 2008 har jag varit engagerad i Fysioterapeuterna, först inom en sektion och därefter som ledamot i förbundsstyrelsen med särskilt ansvar för Professionsrådet.

Jag delar min tid mellan Karolinska institutet och Sahlgrenska universitetssjukhuset.

 

Mark Højbo

Mark Højbo är fysioterapeut, masterstuderande och ordförande för Fysioterapeuternas Sektion Mental hälsa. Jobbar inom psykiatrin med fokus på utvärdering av objektiva mätmetoder för fysioterapi.

 

Nina Nilsson

Leg. sjukgymnast. Arbetar inom primärvården på Vårdcentralen Skurup, Region Skåne och sitter sedan 2013 som sekreterare i OMT-sektionen. 

 

Philip Olsson

Jag är 26 år och går termin 6 på fysioterapeutprogrammet vid Umeå universitet.
Intresseområden, muskuloskeletal hälsa, ergonomi och idrottsmedicin. Min position i förbundet är Ordförande i studentsektionen, medlem utav framtidsgruppen och adjungerad till distrikt och förbundsstyrelsens möten.

 

Ragnar Faleij

Sjukgymnast, specialist Ortopedisk Manuell Terapi (OMT). Arbetar kliniskt och undervisar på Haninge FysioCenter i Stockholm. Lärare på masterprogrammet i fysioterapi med inriktning OMT vid Luleå Tekniska Universitet. Just nu speciellt intresserad av nack-skulderproblematik och samband mellan smärta och proprioception hos professionella stråkmusiker.

 

Roger Lindahl

Patientföreträdare. Jag arbetar på Neuroförbundet, huvudsakligen med forskning och rehabiliteringsfrågor. Vi försöker få beslutsfattare att förstå betydelsen av en individuell avpassad rehabilitering för personer med neurologiska diagnoser.

 

Sverker Johansson

Specialistsjukgymnast inom neurologi, docent.
Enhetschef i Funktionsenhet Neuro 1 inom Funktionsområde Arbetsterapi och Fysioterapi, Karolinska Universitetssjukhuset
Universitetslektor, Sektionen för fysioterapi, Karolinska Institutet

 

Ulrika Olsson Möller

Fysioterapeut med huvudsaklig klinisk erfarenhet från kommunal vård och omsorg. Disputerade 2014 med inriktning mot fallproblematik och yrsel hos sköra hemmaboende äldre personer. Arbetar idag som postdoktor på Palliativt Utvecklingscentrum i Lund.

Från Fysioterapeuternas kansli medverkar:

 

Charlotte Chruzander

Projektledare för Fysioterapi 2017, ordförande i programkommitteen

 

Birgit Rösblad

Forskning och utvecklingschef

 

Frida Eriksson

Studenthandläggare

 

Anna Lindhoff

Utbildningssamordnare

Konferensen anordnas av Fysioterapeuterna
Guldsponsor