loading   Laddar sida...
You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
 

Hur skolkuratorn kan bidra till ökad psykisk hälsa bland barn och unga

Det professionella samtalets betydelse samt elevens möjlighet att påverka

Den (7)8-9 oktober är du varmt välkommen till Gävle på de årliga Skolkuratorsdagarna. Gävle är en
av landets snabbast växande städer och många väljer att flytta hit för den höga livskvaliteten och
närheten till både stadsliv, hav, skog och berg.

Platsen för konferensen kommer att vara på Gävle konserthus som ligger vackert intill Gavleån och på
promenadavstånd till stadens hotell. I din anmälan ingår fika, lunch och festmiddagen som arrangeras
en av kvällarna.
 

Boende

För att säkerställa boende ber vi dig att i god tid reservera ditt rum direkt med respektive hotell. Rummen ligger förbokade fram till den 29 juni, därefter bokas rummen i mån av plats till ordinarie priser. Hotellbokningar skall göras direkt till hotellet per e-post eller telefon. Ange bokningskod; Kurator2018 vid bokningstillfället.

- Scandic Hotell CH: ch@scandichotels.com eller 026-495 8410
- Scandic Hotell Väst: gavle@scandichotels.com eller 026-495 8110
- Grand Hotel Elite: info.gavle@elite.se eller 026-400 7300
- Clarion Hotel Winn: reservation.gavle@choice.se eller 026-64 70 10
- Best Western Hotel City: reception@hotelcity.nu eller 026-61 26 00

 

Vi ser fram emot att dela med oss av vad Gävle kan erbjuda!

 
 

Program

Hur skolkuratorn kan bidra till ökad psykisk hälsa bland barn och unga

Det professionella samtalets betydelse samt elevens möjlighet att påverka

Måndag 8 Oktober
7.30-8.45 Registrering Gävle Konserthus
9.00-9.30 Inledning
9.30-10.15

”Samtal i skolan: en möjlighet till utveckling” Petter Iwarsson
Den här föreläsningen tar sin utgångspunkt i boken Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling. Föreläsningen bygger på Petters erfarenheter från Bris, jobbet som skolkurator samt psykologisk och pedagogisk forskning kring vikten av samtal och relation.

10.15-10.45 Fika och utställarbesök
10.45-11.30 Petter Iwarsson fortsätter

11.30-12.15

”Utanförskap, våld och kärlek till orten -barns röster om att växa upp i utsatta kommuner och förorter.” Elisabeth Dahlin
Barnombudsmannen har i mars 2018 släpp sin årsrapport där de pratat med barn i utsatta kommuner/förorter. Det är en granskning av jämlika uppväxtvillkor och under hösten lanseras en webbplats med skolmaterial om barnkonventionen. 

12.15-13.30 Lunch och utställarbesök
13.30-14.45

”Barnkonventionen som ett verktyg och en kompass ” Åsa Ekman
Vad innebär barnkonventionen, hur kan barnrättsperspektivet få större plats i mitt uppdrag och vilka krav ställs egentligen på mig i mitt arbete som skolkurator? Det är några av frågorna som diskuteras under föreläsningen. 

14.45-15.15 Fika och utställarbesök

15.15-16.30

"En välmående ungdomsgeneration - hur ökar vi ungas psykiska hälsa?" Lina Hultqvist
Sveriges Elevkårers syfte är att stärka elevkårer i Sverige i sitt arbete att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar. Föreläsningen handlar om psykisk hälsa och berör elevperspektiv på elevhälsan.

16.30-17.00

Årsmöte Sveriges Skolkuratorers Förening

19.00-22.00 Middag Gävle Konserthus
Tisdag 9 Oktober
8.30-9.30 ”Vikten av att forska om det skolkurativa arbetet” Maria Kjellgren och Per Jansson  
Maria Kjellgren kommer att prata om vikten av att forska om det skolkurativa arbetet och sitt forskningsprojekt "Skolkuratorers samtal med barn". Per Jansson kommer att prata om vikten av att forska om det skolkurativa arbetet och sitt forskningsprojekt ”Det skolkurativa arbetets förutsättningar och praktik”.
9.30-10.00 Fika och utställarbesök
10.00-11.30  "Integritet- några nyanser av juridik och etik". Om lagstiftning och förhållningssätt i mötet med elever, föräldrar, kollegor och utomstående. Staffan Olsson
Föreläsningen ges i perspektiv av yttrandefrihet, tystnadsplikt/sekretess och dokumentation. Den anknyter även till GDPR och svensk datalag, främst i förhållande till den personregistrering som sker via elevhälsa eller enskilt av en kurator.
11.30-11.45 Presentation av utställare 
11.45-13.00 Lunch och utställarbesök 
13.00-13.15 Information av Sveriges Skolkuratorers Förening
13.15-14.15 ”Ta Makten- för att det funkar” Leone Milton
Genom boken Ta makten- för att det funkar! har Leone spridit metoder till unga som hjälper dem att lättare ta makten över hur de mår. Boken är inspirerad av perspektiv som ACT, self-compassion och mindfullness.
14.15-15.15 ”Vad händer när bollen inte är rund?” Andreas Jonsson
Vad händer när en elev inte passar in i ramen, när bollen inte är rund? Vem sätter upp reglerna som ska följas för att bli accepterad och hur går vi från teori till att verkligen applicera mänskliga rättigheter i vardagen? Föreläsningen handlar om hur du som kurator kan gå från ord till handling för att bidra till en skola som inkluderar alla.
15.15 Kort Avslutning och därefter fika

Aktiviteter


Kom redan på söndag
Dagen före konferensens officiella start, den 7 oktober, har du som vill möjlighet att anmäla dig till en guidad tur på Fängelsemuseet eller på Länsmuseet Gävleborg. Då det finns ett begränsat antal platser så det är först till kvarn som gäller.
 

 

15.00 - 16.00 Länsmuseet Gävleborg (kostnadsfritt)

Följ med på en visning av Cyrénsalen. Gävlebördiga Gunnar Cyrén var en av våra främsta silversmeder och glasformgivare genom tiderna, både i Sverige och internationellt. Utställning presenterar hela bredden av hans konstnärskap – med silveroch guldarbeten från den egna smedjan i Gävle till industriformgivning vid Orrefors glasbruk och Dansk International i New York.
Samling: Åhléns vid Stortorget kl 14.45 (Länsmuseet)

16.00 - 17.00 Fängelsemuseet (80 kr inträde)

Låt dig fängslas av brottens och straffens historia och kriminalvårdens kulturarv med fokus från 1700-talets mitt och fram till idag.
Samling: Åhléns vid Stortorget kl 15.45 (Fängelsemuseet)

19.00 - 21.00 Mingelmiddag på Rest. Absint Clarion Hotel Winn

På kvällen anordnas en nätverks- och mingelbuffé på den centralt belägna restaurangen Absint. Kvällen ger dig chansen att träffa kollegor runt om i landet, utväxla erfarenheter och förbereda dig inför de kommande konferensdagarna.


Anmälan

Konferensavgifter, inkl moms
Anmälan senast den 15 juli 3 250:- inkl moms
Anmälan från 16 juli 3 750:- inkl moms 
Anmälan Mingelmiddag kl. 19:00-21:00, 7 Okt Restaurang Absint 175:- inkl moms 

I anmälan ingår 1 års medlemskap i Föreningen Sveriges Skolkuratorer 

Klicka på den kategori nedan som du tillhör för att anmäla dig till konferensen.


Föreläsare


Föreläsare
Måndag 8/10

 

Petter Iwarsson

”Samtal i skolan: en möjlighet till utveckling”

Petter Iwarsson är socialpedagog med vidareutbildning inom handledning, familjebehandling och barn- och ungdomspsykoterapi. Efter många år inom Bris stödverksamhet arbetar han nu som sakkunnig på Bris samt som skolkurator. Petter är författare till böckerna Samtal med barn och ungdomar, Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling och Du behövs som vuxen.

Elisabeth Dahlin

”Utanförskap, våld och kärlek till orten - barns röster om att växa upp i utsatta kommuner och förorter.”

Barnombudsmannen har i mars 2018 släpp sin årsrapport där de pratat med barn i utsatta kommuner/förorter. Det är en granskning av jämlika uppväxtvillkor och under hösten lanseras en webbplats med skolmaterial om barnkonventionen. 

Elisabeth Dahlin är Barnombudsmannen. Barnombudsmannen företräder barns och ungas rättigheter och intressen utifrån barnkonventionen.

Åsa Ekman

”Barnkonventionen som ett verktyg och en kompass ”

Åsa Ekman är barnrättskonsult och har de senaste 15 åren jobbat med att implementera, genomföra och sprida kunskap om FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Hon har varit anställd i olika kommuner för att implementera konventionen och som konsult har Åsa hjälp många organisationer med allt från utbildningar, att genomföra dialoger med barn till att ta fram styrdokument för barnrättsarbetet. Vidare har Åsa via sitt uppdrag som ledamot i Rädda Barnens riksförbunds styrelse diskuterat och drivit frågor om rättigheter för och med barn från ett civilsamhällesperspektiv.

Lina Hultqvist

"En välmående ungdomsgeneration - hur ökar vi ungas psykiska hälsa?"

Lina Hultqvist är ordförande för Sveriges Elevkårer, en branschorganisation för elevkårer på gymnasiet. Hon har tidigare studerat statsvetenskap vid Göteborgs Universitet och i nio års tid arbetat lokalt och nationellt med ungas rättigheter och politiska deltagande.

Föreläsare
Tisdag 9/10

 

Maria Kjellgren

”Vikten av att forska om det skolkurativa arbetet”

Maria Kjellgren är auktoriserad socionom, leg. psykoterapeut, auktoriserad psykoterapihandledare (PsykoterapiCentrum) och doktorand vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. Maria har ett tvådelat uppdrag i Åre kommun; skolkurator samt kommundoktorand. Maria driver privat psykoterapimottagning, Åre Psykoterapi, tillsammans med Per Jansson.

Per Jansson

Per Jansson är socionom och utbildad i grundläggande psykoterapi med familjesystemisk inriktning, handledare i psykosocialt arbete och doktorand vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. Per arbetar som skolkurator och som kommundoktorand i Åre kommun. Tillsammans med Maria Kjellgren driver han en privat psykoterapimottagning, Åre Psykoterapi.

Staffan Olsson

"Integritet- några nyanser av juridik och etik. Om lagstiftning och förhållningssätt i mötet med elever, föräldrar, kollegor och utomstående.”

Staffan Olsson, Södertälje, författare, föreläsare och f.d. lärarutbildare vid Lärarhögskolan i Stockholm. Fortbildar sedan 1980-talet personal i förskola, skola och socialtjänst i frågor som gäller offentlighet, sekretess, dokumentation samt frågor om barn som far illa. Han medverkar som expert på www.elevhalsan.se och har bl.a. skrivit boken Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola.

Leone Milton

”Ta Makten- för att det funkar”

Leone Milton är författare och journalist. Leone har genom boken Ta makten- för att det funkar! spridit metoder till unga som hjälper dem att lättare ta makten över hur de mår. Som tonårig brottades hon själv med psykisk ohälsa, därför har hon skrivit boken hon själv hade behövt.

Andreas Jonsson

”Vad händer när bollen inte är rund?”

Andreas Jonsson har snabbt klättrat upp som en av de främsta föreläsarna inom attitydförändring, antidiskriminering och normbrytande pedagogik. Med ett brinnande engagemang blandar Andreas blodigt allvar med en stor dos humor och tar med dig på en resa med hög igenkänningsfaktor.


Utställare

Även du som utställare behöver anmäla dig. Under anmälningsfliken anmäler du dig som utställare och specificerar särskilda önskemål avseende din utställarplats. Här kan du även anmäla förtäring samt deltagande på övriga aktiviteter.

Är ni flera som ska arbeta i montern så anges det i en och samma anmälan.

Frågor som rör utställningen? Kontakta Karin Wiman karin.wiman@cwt-me.com, tfn 026-66 31 60.


Hitta hit

Till Gävle är det lätt att ta sig, vare sig du väljer att åka med bil, buss eller tåg.

Från vår närmaste flygplats Arlanda tar det endast 60 minuter med tåg som avgår direkt från Sky City terminalen. Med bil är Gävles läge, där E4 och E16 möts, perfekt.

Resan från Stockholm till Gävle tar ca 75 minuter. Från inlandet är E16 och riksväg 68 snabba vägar direkt från Falun/Borlänge-området och landets västra och mellersta delar.


Kontakt

Har du frågor som rör konferensen i Gävle är du varmt välkommen att ta kontakt med:

Vera Kock
Tfn: 026-17 93 77
Epost: vera.kock@gavle.se

Michael Almqvist
Tfn: 026-17 99 97
E-post: michael.almqvist@gavle.se

Vid frågor gällande registrering vänligen kontakta:

Karin Wiman
CWT Meetings & Events
Tfn: 026-66 31 60
E-post: karin.wiman@cwt-me.com