loading   Laddar sida...
 
1 2 3


 • Inlämning av förslag till Nationella Kvalitetsregisterkonferensen
  9 november 2017

  Vi söker framgångsrika exempel på hur kvalitetsregister har använts eller förbättrats. Det kan vara ett förbättringsarbete inom vård och omsorg, en registerstudie, arbete med kvalitetsregister i utbildning, utveckling av patientmedverkan och mycket annat.

  Vi söker förslag som kan presenteras på Kvalitetsregisterkonferensen 9 november. De kan presenteras muntligen eller som poster.

  Sista inlämningsdag 29 augusti 2017

  De här uppgifterna ska du lämna:

  • Övergripande budskap. På vilket sätt har detta arbete bidragit till att förbättra hälsa, vård och omsorg? 
  • Bakgrund och syfte – varför gjordes/görs arbetet?
  • Metod - hur genomfördes/genomförs arbetet?
  • Slutsatser – vad vill ni dela med er på konferensen?
  • Har ni involverat patienten i arbetet? På vilket sätt?
  • Namn på ansvarig för arbetet och eventuell talare. 

  Det kan vara bra att förbereda sig genom att först skriva förslaget i ett worddokument.

  När du är klar får du ett bekräftelsemejl av oss med en länk till ditt inlämnade förslag. Du kan ändra och komplettera i förslaget fram till 29 augusti. 

   

  Fyll i uppgifter på den som är kontaktperson för förslaget. 

   

 •