loading   Laddar sida...
 
1 2 3 4


Registreringen är stängd.
 • Anmälan till lärprojektet
  BRP+ - Regionala analyser

  BRP + är ett mätsystem för hållbar utveckling på regional nivå som utvecklats av Reglabs medlemmar. Systemet ger en helhetsbild av tillståndet i regionen och visar regionernas förmåga att skapa livskvalitet för medborgarna i dag ‒ och för framtida generationer.

  Nu bjuder Reglab och Tillväxtverket in till nästa steg av BRP+: ett lärprojekt under 2018 där vi går vidare med implementeringen av BRP+ i det regionala utvecklingsarbetet. Syftet är att öka användningen, och förmågan att arbeta med BRP+, genom fördjupade och jämförande analyser som kopplar till frågor som respektive region söker svar på.

  Reglabs medlemmar och partner kan delta med 1-2 personer i projektet.

  Sista anmälningsdag är 3 april, 2018.

  Mer information Karin Botås, Reglab

 • Denna anmälan avser organisationen och kontaktpersonen.

  Ange fakturaadressen.

 • *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
 • Inför fakturering - 16 000 kronor per Reglab-medlem och partner (inte per person) behöver vi veta organisationsnummer och en korrekt fakturareferens.

 • Här anmäler du om organisationen deltar på första seminariet den 17 maj • 1-2 personer/medlem eller partner: