loading   Laddar sida...

Säkrare användning av kemikalier med hjälp av Reach

Du kanske känner till Reach-förordningen och arbetsmiljölagstiftningen om kemiska risker, men hur hänger de ihop? Vilken nytta har man av Reach-förordningen i arbetsmiljöarbetet?
 
Välkommen till Arbetsmiljöverkets seminarium där vi försöker reda ut dessa och andra frågor!
 
Efter seminariet kommer du att ha provat på att göra en riskbedömning med hjälp av ett exponeringsscenario samt känna till dina rättigheter till information från leverantören. Du kommer också att få ta del av ett praktiskt exempel från ett företag om hur användning av säkerhetsdatablad med exponeringsscenarion kan gå till.

Seminariet är kostnadsfritt, anmälan görs längre ned på denna sida. Anmäl dig senast 2 veckor innan respektive tillfälle.
 
Seminarierna är en aktivitet inom ramen för den europeiska arbetsmiljökampanjen 2018-19 arrangerad av det svenska nätverket* till EU-OSHA.

Lästips inför konferensen
Kemikalieinspektionens faktablad om Säkerhetsdatablad
REACH/CLP-tips för kemikalieanvändare

Kontakt
Vill du veta mer? Kontakta nils@frosteprod.se

MÅLGRUPP

arbetsmiljöingenjörer, arbetsmiljösamordnare, kemikalieansvariga, Reach-ansvariga,
arbetsmiljöansvariga, huvudskyddsombud på företag med en något större användning av kemikalier, samt konsulter som hjälper företag med frågorna.

NÄR?

Örebro - 10 april 2019
Gävle - 9 maj 2019
Jönköping - 14 maj 2019

Seminariet pågår 12:30 - 16:00.

VAR?

Örebro
Scandic Grand Örebro, Fabriksgatan 21-23
Hemsida

Gävle
Scandic Gävle West, Johanneslötsvägen 6
Hemsida

Jönköping
Comfort Hotell Jönköping, Klostergatan 28 
Hemsida

Program

12:00
Kaffe och registrering
12:30
Välkomna, allmän information
(Kicki Höök, Arbetsmiljöverket)           
12:40
Hur Reach och arbetsmiljölagstiftningen hänger ihop
Reach bidrag till arbetsmiljöarbetet
Arbetsmiljöverkets tillsynsansvar
Riskbedömning i praktiken
(Charlotta Håkansson, Karin Staaf, Arbetsmiljöverket)
13:20
Kort paus
13:30
Fortsättning med frågestund     
14:10
Fikapaus
14:30
Praktisk övning
15:10
Ett bra exempel samt Arbetsmiljöverkets erfarenheter
15:40
- 16:00
Information från Prevent samt avslutning
(Amanda Wolgast, Prevent)