loading   Laddar sida...
 
1 2 3 4 5


Registreringen är stängd.
 • Intresseanmälan till

  Utbildning till stöd för systematisk uppföljning i socialtjänsten

 • Tid och plats 22 januari 2019 och 21 maj 2019, Stockholm, Saturnus konferens, Hornsgatan 15. Tfn: 08-452 70 75.
  Intresseanmälan För att få bästa möjliga sammansättning av gruppen använder vi oss av intresseanmälan till utbildningen. Vi vill också försäkra oss om att det finns en ambition att utveckla arbetet med systematisk uppföljning på grupp- och verksamhetsnivå på den egna arbetsplatsen, alternativt att erbjuda regionalt stöd till kommuner och verksamheter i deras uppföljningsarbete. Deltagare från regional nivå anmäler sig tillsammans med verksamhetsrepresentanter från kommun(er)/verksamhet(er) i länet/regionen, för att det ska finnas en verksamhet att följa upp under utbildningen. Även stödjande funktioner på strategisk nivå i kommuner bör anmäla sig tillsammans med verksamhetsrepresentanter från den verksamhet som ska följas upp under utbildningen. Från en verksamhet kan det till exempel vara verksamhetschef, biståndshandläggare eller socialsekreterare som deltar.
  Kostnad 3500 kr exkl. moms inklusive fika och lunch. Fakturan skickas efter utbildningen. Alla avgifter anges exkl. moms. Fakturan utfärdas av Delegia AB. Ha faktureringsuppgifter och eventuell referenskod tillgänglig. 
  Sista anmälningsdag 10 januari 2019. Bekräftelse om plats på utbildningen skickas ut senast den 11 januari 2019. 
  Anmälnings- och avbokningsvillkor Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda deltagare. Antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.
  Information E-post: konferens@skr.se, tfn: 08-452 72 86.

   

 • Antal personer som ska anmälas
 • Anmäler du fler än 1 person så kommer de anmälda få en gruppfaktura där första personen som anmäls blir fakturamottagare.

 •