loading   Laddar sida...
1 2 3 4 5


 • Anmälan till

  Framsyn – masterclass och nätverk

 • Förändringstakten i samhället accelererar och det blir allt svårare att förutsäga hur teknikutvecklingen, klimatförändringar och politiska trender kommer att påverka Sveriges regioner. I satsningen Region 2050 har Reglabs medlemmar lagt en grund för en bättre beredskap för alternativa framtider genom att öka kompetensen inom omvärldsanalys på lång sikt, scenariemetodik och omställning.

  För att stödja det fortsatta framsynsarbetet bjuder Reglab nu in till masterclass och nätverk under 2019. Serien är en möjlighet att ytterligare fördjupa kunskaperna i omvärldsspaning på lång sikt, nätverket är ett forum för erfarenhetsutbyte mellan Reglabs medlemmar.

   

  Tid och plats

  Vi träffas i fyra workshopar under 2019. Den preliminära programstommen ser ut så här, men förändringar kan förekomma:  

  Masterclass 1. Nya former för policyutveckling
  7 mars, i Stockholm.

  Masterclass 2.  Framtidens investeringar
  16 maj i Stockholm.

  Masterclass 3. Hur skapar vi utrymme för experimenterande i regional utveckling? 
   25 september (preliminärt datum)

  Masterclass 4. Systemförändring och policyarbete - hur impimenterar vi det i nästa verksamhetsplanering? 
  11 december

  Kostnad

  Kostnaden för att delta i Masterclass/nätverk är 10 000 kr kronor per Reglab-medlem (inte per person), se inbjudan.

  Sista anmälningsdag

  25 januari, 2019

  Anmälnings- och avbokningsvillkor

  Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen/konferensen vid för få anmälda deltagare. Antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.

  Information

  Eva Moe, Reglab
  Anton Ternström, Reglab

 •