loading   Laddar sida...
1 2


Registreringen är stängd.

  • Anmälan till brukarundersökning inom individ- och familjeomsorg 2019

    Här anmäler ni er till den nationella brukarundersökningen inom individ-och familjeomsorgen. Även i år finns möjlighet att genomföra undersökningen som en webbenkät med hjälp av SKR:s webbenkätverktyg. Ni behöver därför i samband med anmälan också ta ställning till på vilket sätt ni vill genomföra undersökningen i er kommun: via pappersenkät eller eget webbenkätverktyg som tidigare eller med hjälp av SKR:s verktyg. Om ni väljer att genomföra enkäten via SKR:s webbenkätverktyg så måste hela undersökningen i kommunen genomföras på det sättet.

    Syftet med brukarundersökningen är att få kunskap om hur brukarna upplever kvaliteten i individ- och familjeomsorgens myndighetsutövning.

    Resultatet är tänkt att vara en utgångspunkt för verksamhetsutveckling. Måtten kan användas för jämförelser mellan kommuner och verksamheter samt över tid.

    Resultatet publiceras i Kommun- och landstingsdatabasen och som kompletterande mått i Kommunens Kvalitet i Korthet. Brukarundersökningen omfattar fem kvalitetsområden: information, delaktighet, bemötande, förändring och tillgänglighet.

  • På vilket sätt kommer ni att genomföra årets brukarundersökning?