loading   Laddar sida...
1 2 3 4 5


 • Anmälan till

  Lärprojektet En programteori för regionalfonden

 • Reglab och Tillväxtverket bjuder in till ett lärprojekt för att utveckla ett förslag till programteori. Lärprojektet kommer att ha Regionalfonden i fokus, men syftar till en generell kompetenshöjning, genom att öka kunskapen om programteori som verktyg för uppföljning, utvärdering och lärande. Arbetet är även en bra grund för att vidareutveckla det nationella uppföljningssystemet av 1.1-medlen.

  Lärprojektet kan ses som en fortsättning på det tidigare lärprojektet Regionala resultat, och innebär liksom då att Reglabs Utvärderingsnätverk under hösten 2019 omformas till ett lärprojekt.

  Tid och plats

  Vi träffas i tre workshopar under 2019. Den preliminära programstommen ser ut så här, men förändringar kan förekomma:  

  • Workshop 1: Vad är en programteori?

  Datum: Torsdag 3 oktober, heldag.

  • Workshop 2: Utformning av förslaget

  Datum: Tisdag-onsdag 5-6 november, lunch-lunch.

  • Workshop 3: Resultat och slutsatser

  Datum: 5 december, heldag.

  Kostnad

  Lärprojektet bekostas av Tillväxtverket och är därmed kostnadsfritt för Reglabs medlemmar och partner. Deltagarna bekostar själva eventuella resor och logi.

  Sista anmälningsdag

  30 augusti, 2019. Därefter sker anmälan inför varje workshop.

  Anmälnings- och avbokningsvillkor

  Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen/konferensen vid för få anmälda deltagare. Antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.

  Information

  Eva Moe, Reglab
  Anton Ternström, Reglab

 •